YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTek Hesapta İzlenen Carilere Maliye Ceza Kesiyor!

Tarih: 23.12.2014

Değerli okurlarım, son yazılarımda Maliye Vergi Müfettişlerince yapılan denetimlerde en çok ceza kesilen hususlara değindim. Bu yazımda da bizi en çok şaşırtan ve inceleme tutanağına konu olan bir hususa değineceğim.

Çoğu şirket hem mal aldığı hem de mal sattığı şirketlerin carisini genelde tek hesapta izlemektedir. Örneğin (A) şirketinden hem mal alıyorsak hem de mal satıyorsak bu şirketin carisi genelde ya tek başına 120 hesapta yada 320 hesapta takip edilmektedir. Maliye müfettişleri bu durumu eleştirmekte ve tek düzen muhasebe hesap planına uyulmadığı gerekçesiyle 2014 yılı için 4.400,00 TL usulsüzlük cezası kesmektedirler.

Peki böyle bir cezaya muhatap kalınmaması için ne yapılması gerekiyor? Elbette hesapları tek bir hesapta değil ayrı ayrı 120 ve 320 nolu hesaplarda izlemek gerekiyor. Ancak bir yöntem daha var. O da, cari hesap sözleşmesidir. Zira, her iki şirketin kendi aralarında yapacağı cari hesap sözleşmesi ile bu cezanın önüne geçilebilecektir.

Aşağıda örnek bir cari hesap sözleşmesi yer almaktadır.

PROTOKOL

 

Bir tarafta …………… adresinde mukim ………………LTD.ŞTİ. (bundan böyle …… olarak anılacaktır), diğer tarafta …….. adresinde muhkim……….. LTD.ŞTİ. (bundan böyle…..olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

 

1. Taraflar ticari ilişkilerinde karşılıklı olarak birbirlerine mal ve hizmet satmakta ve mal ve hizmet almaktadırlar. Taraflar aralarındaki ticari ilişkinin tek cari hesap kaydında tutulması, tek carinin hem alım hem satım işlemlerinde kullanılmasında mutabıktırlar.


2. Taraflar yıl içinde, cari hesapta fatura bazlı mahsuplaşma yapılacağını, mahsup yöntemi ile cari hesabın düzenleneceğini, mahsup işlemi için yazılı imzalı beyan yahut virman yahut başkaca bir kabul onay beyanının ayrıca gerekli olmadığını kabul ve beyan ederler.

 

İş bu protokol …….. tarihinde 2 madde, 1 sayfa ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş ve birer nüshaları taraflara teslim edilmiştir. İş bu protokolden kaynaklı ihtilaflarda …… Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

………………………… LTD.ŞTİ.                                         …………………………………LTD.ŞTİ.         

 

Söz konusu cari hesap sözleşmesinin yıl bitmeden şirketler arasında düzenlenip imzalanarak sözleşmeler dosyasına konulmasını tavsiye ediyoruz.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM