YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMuhasebe Personelinin Dikkatine!

Değerli okurlarım, Bilindiği üzere 2013 yılında yoğun bir usul incelemesi olmuş ve doğru bildiğimizi sandığımız pek çok şey bu incelemelerde eleştiri konusu olmuştu. Son dönemlerde benzer incelemeler tekrar başlamıştır. Bu incelemelerde tenkit edilen ve cezaya konu edilen hususlar aşağıdaki gibi olup bu hususlara muhasebe departmanındaki arkadaşlarımızın azami gayret göstermeleri gerekmektedir.

* Envanter defterine sadece bilanço ve gelir tablosunun yapıştırılması müfettişlerce ceza konusu yapılmaktadır. Envanter defterine, cari borç ve alacak bakiyelerinin mizan çıktısı, amortisman tablosu, stok sayım tutanağı yapıştırılmalıdır. Gelir tablosunun envanter defterine yapıştırılması eleştiri konusu olmaktadır.
* Faturalarda yer alan bilgilerin okunmayacak şekilde üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Eğer çizilecekse okunacak şekilde çizilmelidir.
* E-Fatura mükellefi iseniz e-arşiv değil e-fatura talep etmelisiniz. Bazı e-fatura mükelleflerine e-arşiv faturaların düzenlenmesi halinde bu durum eleştiri konusu olmaktadır.
* İade faturası düzenleyeceğiniz zaman açıklama kısmına “……………tarih ve ………..numaralı faturaya ait iade” şeklinde bir ibare eklemelisiniz. İncelemelerde eleştiri konusu oluyor.
* KDV dâhil olarak düzenlenmiş faturalarda KDV nin mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Dahil kısmının ince bir çizgiyle çizilip KDV gösterilmeli. Paraf atılıp mümkünse karşı firmanın kaşesi basılmalı (KDV MD 34 GEREĞİ)
* Faturalarda yer alması gereken bilgilerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Alıcının unvanı, vergi dairesi ve nosu, faturanın tarihi ve açıklaması eksiksiz yer almalıdır (VUK 227-229 ve müteakip maddeler gereği)
* Taksi fişlerinde (yazarkasa fişi değil) şirketimize ait bilgiler yazmadığı takdirde şirket kaşesi mutlaka vurulmalıdır. (VUK 233 gereği)
 * Yıl içinde personele ücret yerine geçen ayni ödemelerin yapılması halinde KDV dahil tutar olarak vergilendirilip vergilendirilmediği sorgulanmakta ve vergilendirilmediyse özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
* Ücret bordrolarında hizmet erbabının soyadı, adı, birim ücreti, çalışma süresi ve ücretin ilgili olduğu süre, ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı, bordronun hangi aya ait olduğu hususlarından herhangi biri yok ise özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
* Yurt dışından gelen faturalarda VUK 230 ve müteakip maddelerde belirtilen bilgiler yer almıyorsa mutlaka kaşe vurulmalıdır. (VUK 230 ve müteakip maddeler gereği)
* Faturanın açıklama kısmında hizmetin verildiği döneme ait tarih var ise faturanın bu tarihten itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde fatura iade edilip açıklama kısmındaki tarih kısmı çıkarttırılmalıdır. (VUK 231/5)

10.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM