YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKiranızı Peşin Öderken Bir Daha Düşünün!

Tarih: 23.09.2014

Değerli okurlarım, bugün ele alacağım konu maalesef çoğu mükellefin ceza yemesine neden olan çok basit ama bir o kadar da gözden kaçan bir konudur. Bazı işletmeler kiracısı oldukları işyerlerine ait kira ödemelerini aylık taksitler halinde ödemek yerine 1 yıllık veya 2 yıllık peşin şeklinde de ödeyebilmektedir.

Buraya kadar herşey normal. Asıl sıkıntı bu aşamadan sonra ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin yapmış oldukları peşin kira ödemelerinde en çok yapılan 2 hata ;

- Peşin ödeme yapıldığı halde kira ödemesine ait stopajın aylık dönemler halinde yapılmaya devam edilmesi veya;

- Peşin ödeme çek ile yapılıyorsa bu ödemeye ait bilgilerin şirket müşavirine verilmemesi nedeniyle kira ödemesine ait stopajın yine aylık dönemler halinde yapılmaya devam edilmesidir.

Dikkat edilirse her iki durumda da kira ödemesi peşin yapılmış olmasına rağmen bu ödemeye ait stopajın aylık dönemler halinde muhtasar beyannamede beyan beyan ediliyor olmasıdır.

GVK’nun96’ncı maddesinde; “Vergi tevkifatı, 94’üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.…” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla stopajda vergiyi doğuran olayın, ödemenin yapılıp yapılmamasına bağlıdır. 

Yine, gelir vergisi kanununda “tahsilat ilkesi” geçerli olduğundan peşin ödenen kiralarda stopaj da tek seferde peşin olarak beyan edilip ödenmelidir. Bir başka deyişle, 2 yıllık kira ödemesi birden yapıldıysa buna isabet eden 2 yıllık stopaj tutarı da ödemenin yapıldığı aya ait muhtasar beyannamede beyan edilip ödenmelidir.

Gelir idaresi başkanlığınca konuyla ilgili verilmiş özelge aşağıdaki gibidir;

“Peşin ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden tevkifat yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.” (Gelir İdaresi Başkanlığının 02.01.2012 tarih ve 33 sayılı özelgesi)

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM