YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comARAÇ TİCARETİ YAPAN ŞİRKETLER, ÖTV KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN FARKINDA MISINIZ?

Tarih: 09.10.2008

2008 Temmuz ayında sessiz sedasız yürürlüğe giren ve ÖTV Kanununda köklü sayılabilecek değişiklikler yapan ve maalesef SGK’nın gölgesinde kalan 14 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğinin uygulamada getirdiği önemli değişiklikler, bu günlerde araç ticareti yapan birçok işletmenin denetiminde önemli vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Söz konusu tebliğ ile getirilen en önemli değişik ise araçlara, trafiğe ilk tescilden önce yapılan ve ruhsata işlenen eklentilerin de bundan böyle ÖTV ye tabi olmasıdır.

Konunun daha iyi anlaşılması için durumu uygulamalı bir örnekle açıklayalım.

Örnek:
(X) Ltd.Şti kamyon alım – satım işi ile uğraşmaktadır. Piyasa fiyatı 80.000 YTL olan bir şasi kamyonu (Y) şahsına satmıştır. (Y) şahsı ise almış olduğu şasi kamyonu trafiğe tescil ettirmeden önce (Z) Ltd.Şti’ye giderek 40.000 YTL tutarında çelik kasalı dondurucu ilave ettirmiş ve ruhsata işletmiştir. 14 Seri Nolu ÖTV Tebliğine göre burada ÖTV matrahı 80.000 YTL değil kamyonun piyasa fiyatı artı eklentinin değeri (80.000+40.000=) 120.000 YTL olacaktır. Yani, ÖTV oranı kamyonlar için %4 olduğu göz önüne alındığında ödenmesi gereken vergi 120.000 x 0,04 = 4.800 YTL olacaktır. Oysa, 14 Seri No’lu ÖTV Tebliğinden önce böyle bir uygulama yapılamamakta idi.

İşin daha da enterasan tarafı, eğer (Y) şahsı kamyonu trafiğe tescil ettirdikten sonra 40.000 YTL’lik eklentiyi yapar ve bunu da ruhsata işlettirirse o zaman ÖTV matrahı doğmamaktadır.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra bile birçok kişi ve işletme aldıkları araçları trafiğe tescil ettirmeden bir takım eklentiler yapmaktadır. Mamafih, bu şekilde yapılan işlemler sonucu ÖTV’nin ödenmemesi son birkaç ayda birçok işletmenin ciddi vergi zıyaı cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.

Burada, akla gelen bir önemli soru da trafiğe tescil ettirmeden önce eklentinin yapılması ile birlikte ÖTV’nin ödenmesinden kimin sorumlu olduğudur. Ne var ki, tebliğde bu konuya maalesef açıklık getirilmemiştir. Burada, aracı satan (X) Ltd.Şti’mi, aracı satın alan (Y) şahsı mı yoksa eklentiyi tescilden sonra yapan (Z) Ltd.Şti mi vergiyi ödeyecektir?

Bu sorunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Vergilerin ödenmesinde müteselsil sorumluluk ilkesi göz önüne alındığında her üç (3) tarafında verginin ödenmesinden sorumlu oldu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yani, idare bu noktada, aracı satan, aracı alan veya araca tescilden sonra eklentiyi yapan firmaya verginin ödenmesi konusunda rücu edebilir.

Ayrıca, yukarıdaki durum sadece kamyon alım satımı ile iştigal eden değil kamyonet veya pickup tarzı araç ticareti ile uğraşan mükellefleri de ilgilendirmektedir.

Tüm bu yukarıda anlatılan sorunlarla karşı karşıya kalmamak için araç ticareti yapan işletmeler, sattıkları araçlara yapılacak eklentileri mutlaka trafiğe tescil ettirdikten sonra yaptırmalıdırlar.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM