YAZARLARIMIZ
Fatih Sultan Mehmet Çiçek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihsmcicek@turmob.org.trKıdem Tazminatının Belirlenmesinde Esas Ücret

İşçinin en son ücreti üzerinden kıdem ücreti hesaplanır. Bu son ücretin doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu son ücret son ayda ödenen ücret ya da aylık maaşı olarak anlaşılması doğru değildir. Burada iki önemli husus vardır;

  • Giydirilmiş ücret: İşçinin çıplak maaşı dışında ona ödenen ve süreklilik arz eden ve diğer ödemeleri de kapsayan ücrettir.(prim, yemek, kira, yakacak yardımı vs.)
  • Brüt ücret: Burada hesaplama yapılırken net ücret değil brüt ücret dikkate alınır.

Kıdem tazminatına esas alınan ücret son giydirilmiş brüt ücretidir.

Konunun daha iyi anlaşılması için Yargıtay Kararı örneğimiz faydalı olacaktır.

T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

Esas No

: 2015/22817

 

Karar No

: 2017/27906

 

Tarih

: 06.12.2017

 
  • GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
  • KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ

’ Tazminata esas ücret miktarı konusu diğer bir uyuşmazlık konusudur.

…..Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 Sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Kısaca kıdem tazminatının çıplak ücretten değil, giydirilmiş ücretten hesaplanması gerekir. Dosya içeriğine göre hükme esas bilirkişi raporunda, yevmiye aylık olarak hesaplanmış, sosyal yardımlar ise günlük hesaplanarak çıplak brüt ücrete eklenmiştir. Bu hesaplama şekli hatalı olup, sosyal yardımların da aylık hesaplanarak çıplak brüt ücrete eklenmesi ve kıdem tazminatı tavanı da dikkate alınacak şekilde hesaplama yapmak üzere başka bilirkişiden denetime elverişli yeni rapor alınması gereklidir. Yazılı şekilde hesaplama yapılması ve hükmün bu rapora göre tesisi hatalı olup, bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sağlıcakla kalınız…

23.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM