YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comİş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Devlet Desteği

On kişiden az çalışanı bulunan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri için İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik 24.12.2013 Tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup 03.Mayıs 2014 tarih ve 28989 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ” ile uygulanmaya başlamıştır.

Destekten tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on kişiden az çalışanı bulunan özel sektör işyerleri yararlanacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler işyerlerinin tescil edildiği sigorta müdürlüklerine  Ek-1 “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesine İlişkin başvuru formu” ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor. Özel sektör işyerlerinin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere başvurular yapılacaktır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

  • Ocak,Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
  • Nisan,Mayıs,Haziran ayları için Temmuz ayının,
  • Temmuz,Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
  • Ekim,Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar

Ek-1 “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesine İlişkin başvuru formu” ile yapılması gerekmektedir.

Başvurular ünitece Mosip sisteminde kayıt altına alınır. Müracaatların Mosip sistemine kaydedilmesi sırasında söz konusu sistem, bildirilen işyerleri için İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleşmenin olup olmadığına veya işyerinden veya dışarıdan birinin görevlendirilip görevlendirilmediği İSG-KATİP uygulamasında kontrol eder. Geçerli bir sözleşme veya görevlendirme olmayan işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmez. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce geçerli bir sözleşme veya görevlendirmenin olup olmadığının kontrol edilmesinde yarar vardır.

Destek ödemelerinin yapılabilmesi için işverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekiyor. Borcun bulunması halinde destek tutarları borçtan mahsup edilir.

Destek ödemeleri dönemler halinde yapılmaktadır.

  • Birinci dönem destek ödemeleri Ocak,Şubat,Mart ayları için Mayıs ayının sonunda,
  • İkinci dönem destek ödemeleri Nisan,mayıs,Haziran ayları için Ağustos ayının sonunda,
  • Üçüncü dönem destek ödemeleri Temmuz,Ağustos,Eylül ayları için Kasım ayının sonunda,
  • Dördüncü dönem destek ödemeleri Ekim,Kasım,Aralık ayları için izleyen yılın Şubat ayının sonunda gerçekleşir.

İşverenler destek ödemelerini almak için kuruma tek bir yansıtma faturası düzenlemeleri gerekiyor. Düzenlenecek yansıtma faturasında Kurumun Vergi Dairesi Hitit Vergi Dairesi ve vergi numarası olarak da  775 040 9379 kullanılacaktır.

Ödemenin kapsadığı her bir ay için prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli sınıfta yer alan işverenler için % 1,4 oranı, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır. Ödemenin kapsadığı her bir ay için kuruma verilen A.P.H.B ile bildirilen prim ödeme gün sayısı hesaplanan tutar ile çarpılarak destek tutarı bulunur. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur. Düzenlenen fatura Ek-2 de belirtilen dilekçe ile birlikte kuruma verilir.

ÖRNEK :

01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde çok tehlikeli sınıfta yer alan A işyerinin A.P.H.B bildirilen personel ve Prim ödeme gün sayısı aşağıdaki gibidir;

BİLDİRİM AYI

A.P.H.B BİLDİRİLEN PERSONEL SAYISI

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

OCAK

3

90

ŞUBAT

3

90

MART

3

90

Prime esas günlük kazanç alt sınırı :  2.029,50 TL / 30 = 67,65

Çok Tehlikeli İşyeri Oranı : 67,55 % 1,6 = 1,08 TL

BİLDİRİM AYI

Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı

İşyeri Destek Oranı

Destek Tutarı

Prim Ödeme Gün Sayısı

Toplam Destek Tutarı

OCAK

67,65

%1,6

1,08 TL

90

97,20

ŞUBAT

67,65

%1,6

1,08 TL

90

97,20

MART

67,65

%1,6

1,08 TL

90

97,20

 

291,60 TL

A işyerinin Ocak, Şubat, Mart dönemine ait alacağı destek miktarı 291,60 TL olup düzenleyeceği yansıtma faturasına KDV uygulayıp Ek-2 de belirtilen dilekçe ile birlikte başvuruda bulunduktan sonra Mayıs ayının sonunda belirtmiş olduğu İban numarasına destek miktarı yatırılacaktır.

ÖRNEK DİLEKÇE:

                                                                                  EK - 2

                                                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                                    ……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                            ………………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

………………………………………. tarihleri arasında almış olduğum iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bedeli hakkında düzenlemiş olduğum fatura ektedir. Fatura bedelinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereği başvuru formunda belirtilen IBAN numarasına ödenmesini talep ederim.

..…./…../....

Adı-Soyadı

                                                                                                                                           İmza

Ek: Fatura  

                                                                                                                   

28.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM