YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comÖzel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler İçin Matrah ve Vergi Arttırımı

Özel Hesap Dönemi konusu 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 174.Maddesinde ele alınmıştır.

Vergi Usul Kanunu 174.Maddeye göre;

           Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.

           Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.

Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.

Özel hesap dönemi daha çok zirai işletmecilik olan mükelleflerle dershane, özel okul gibi eğitim-öğretim hizmeti veren mükelleflere uygun olmaktadır.

7143 Sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkında ki Yasa 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 5.maddesi matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri içermektedir. Buna göre matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden 2013,2014,2015,2016 ve 2017 yıllarına artırımda bulunabilecekler.2013 ila 2017 yılları için matrah artırımında bulunanlar vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır.

213 sayılı Kanun’un 174.maddesi çerçevesinde, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ilgili özel hesap dönemlerinden kapandığı yıl itibarıyla matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecekler.

Örnek olarak ;

1 Eylül – 31 Ağustos özel dönemini kullanan Özel Okul İşletmeciliği faaliyeti ile uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellefi;

01.09.2012-31.08.2013 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2013 takvim yılı için,

01.09.2013-31.08.2014 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2014 takvim yılı için,

01.09.2014-31.08.2015 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2015 takvim yılı için,

01.09.2015-31.08.2016 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2016 takvim yılı için,

01.09.2016-31.08.2017 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2017 takvim yılı için

Belirlenen matrah artırım oranlarını veya asgari matrah tutarlarını dikkate almak suretiyle matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir.

Örnek 2- Takvim yılı esasına göre hesap dönemine tabi olan (B) Limited Şirketine, 1 Temmuz 2014  tarihinden itibaren özel hesap dönemi tayin edilmiş bulunmaktadır. Bu mükellef;

   - 1/1/2013 - 31/12/2013 hesap dönemine ilişkin olarak 2013 takvim yılı için,

    -1/1/2014 - 30/6/2014  kıst hesap dönemine ilişkin olarak 2014 takvim yılı için,

    -1/7/2014 - 30/6/2015 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2015 takvim yılı için,

    -1/7/2015 - 30/6/2016 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2016 takvim yılı için,

    -1/7/2016 - 30/6/2017 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2017 takvim yılı için

Belirlenen artırım oranlarını veya asgari matrah tutarlarını dikkate almak suretiyle matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir. 1.1.2014 - 30.6.2014 kıst hesap dönemine ilişkin olarak beyan edilen matrahların toplamı üzerinden ilgili yıl için belirlenmiş oranda matrah artırımı yapılması gerekecek olup asgari matrahlar üzerinden matrah artırımı yapılmasının gerekmesi hâlinde ise asgari matrahlar kıst hesaplamaya tabi tutulmayacaktır.

2013 ila 2017 yıllarında özel hesap dönemine tabi mükellefler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bu haktan faydalanabilirler.

03.08.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM