YAZARLARIMIZ
Ahmet Solmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet.solmaz@ismmmo.org.trTeşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat Edin!

Bildirim Yapmazsanız Özel Usulsüzlük Cezası Var!

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 13/d maddesinde; "Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makina ve teçhizat teslimleri KDV'den müstesnadır" hükmü yer almaktadır. 

Bu maddeye göre makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin düzenlenen faturalar;

1) İlgili ay KDV beyannamesinde bildirilmelidir.

2) “Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formu” doldurularak internet vergi dairesi üzerinden bildirimi yapılmalıdır.

Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse;

10 Ocak 2021 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi sahibi bir İşletmeye, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında satış yaptığımızı varsayalım. Satışa ilişkin düzenlenen fatura, 2021 Ocak dönemi KDV beyannamesinde beyan edilmelidir.

Burada önemli olan ve atlanılan husus ise; 2021 Ocak dönemi KDV beyannamesinin verilme süresi içinde yani 26 Şubat 2021 tarihine kadar, internet vergi dairesi üzerinden “yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formu”  ile bildiriminin yapılmış olmasıdır.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

İnternet vergi dairesi üzerinden bildiriminin yapılmaması durumunda, söz konusu İşletmeye213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355/1-1 maddesi gereği, 2021 yılı için 2.500 TL tutarında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanacaktır.

BİLDİRİM FORMU İLE BEYAN

Özel usulsüzlük cezası ile karşılaşmamak için teşvik belgesi kapsamında yapılan satışa ait bildirim formunu aşağıdaki şekilde doldurmanız gerekmektedir.

1-İnternet Vergi Dairesi Giriş ekranına aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsinizhttps://intvrg.gib.gov.tr/

2-Kullanıcı Girişi seçilerek; kullanıcı adı, parola ve şifre girilmelidir.

3- Sol alt köşede “KDV İade İşlemleri” grubundan en alt satırdaki KDV İstisna Belgesi İşlemleri sekmesi seçilmelidir. 

4- Bu sekme açıldıktan sonra “9-B Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makina Teçhizat İstisnası Bildirim Formu Girişi (Satıcılar İçin)” sekmesi seçilmelidir. 

5- Bu sekme içerisine girildiğinde; Vergi Dairesi seçimi yapılarak, Giriş butonuna tıklanarak işlem devam ettirilmeli ve aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.

26.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM