YAZARLARIMIZ
Abbas Coşar
Yeminli Mali Müşavir
Bir Bağımsız Denetim
a.cosar@birdenetim.comPandemi Dolayısıyla Yapılan Vergi (KDV,Stopaj) İndirimleri

I. GİRİŞ:

Temmuz sonu bayram müjdesi gibi açıklanan karar ile salgından dolayı sıkıntı yaşayan piyasayı rahatlatmak üzere, çok sayıda ürün, mal ve hizmetten alınan KDV oranlarında indirime gidilirken iş yeri kira stopaj oranı yüzde 20 seviyesinden yüzde 10 seviyesine düşürüldü.[1]

Bu karara göre, yeni tip korona virüsten (Kovid-19) etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında ve iş yeri kira stopajında yılsonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidilmiştir.

İşte bizde bugünki çalışmamızda mükellefler arasında epey kargaşa yaratan anlaşılması güç kararın şifresini çözmeye çalışırken birlikte özetlemiş olacağız.

II. YASAL DÜZENLEME:

2812 sayılı karar ile Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. Maddesi gereğince birçok ürün mal ve hizmet KDV oranları düşürülmüştür.[2]

2813 sayılı karar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin değişikliğe gidilmiş iş yeri kira ödemeleri üzerinde uygulanmakta olan %20 vergi kesintisi yapma yükümlülüğündeki, kesinti oranı 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2020 ilâ 31 Aralık 2020 tarihleri arasında %10’a indirildi.[3]

III. SORU VE CEVAPLAR İLE VERGİ İNDİRİMİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

2813 sayılı Kararla Neler Değişti?

1.İş Yeri Kiralarında Hangi Vergi İndirimi Yapıldı?

Stopaj %20’den %10’a çekildi…

2813 sayılı Karar ile

-Ticari veya mesleki faaliyet için yapılan kiralamalar

- Dernek ve vakıflara, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanmasında

-Uluslararası taşınmazların kiralanmasında

Yapılan kira ödemeleri üzerinde uygulanmakta olan %20 vergi kesintisi yapma yükümlülüğündeki, kesinti oranı 31 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında %10’a indirildi.

Tartışma bundan sonra başladı iş yeri sahibine mi yaradı bu indirim yoksa kiracıya mı? Kira kontratlarına nasıl yansıyacak? İş yeri sahipleri eskiden belki stopaj iadesi alabilirken şimdi bundan mahrum mu kalacak? Milyonlarla ifade edilirken kira gelir beyanlarında durum bir kat daha önemi nedeni ile gündeme oturmakta tartışmalar bitmemekte.[4]

Biz en azından kırmızı çizgileri mevzuat yönlü çizerken gerisini, magazin kısmını piyasa uygulayıcılarına bırakalım.

Stopaj, iş yeri olarak kullanılan gayrimenkulün brüt kira bedelleri üzerinden alınan bir vergidir. Kiracı tarafından ödenen stopaj güya mal sahibi adına vergi dairesine ödenmektedir.

Elbet hukuk sistemimizde genel ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir.  Sözleşmeyi meydana getiren kişiler, sözleşmenin içeriğini de diledikleri gibi oluşturabilme özgürlüğüne sahiptirler. Ancak bu yeni durumda kiracı ve sahibi ister istemez karşı karşıya gelecektir.

Kira kontratında kira tutarının net olarak ifade edilip, stopaj yükümlülüğünün kiracıya ait olduğunun belirtildiği durumlarda, kiracının kira maliyetinin yanı sıra  mal sahibinin gelirinde bir azalma olduğu görülmektedir. 

Stopaj oranının düşürülmek suretiyle kiracıya bir nebze nefes aldırmak istenirken, bunun maliyetinin daha az vergi almak suretiyle değil de  büyük ölçüde mal sahibinin vergisini artırmak suretiyle gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür.

İşte eski de olsa bu konuya ilişkin bir özelgenin özetinde şu ifadelere yer verilmiştir.Kiranın net rakam olarak ifade edilip stopaj yükümlülüğünün kiracıda olduğunu belirtir tarzdaki kontratlarda, kiracının mevcut kirayı yeni stopaj oranına göre brütleştirip bu tutar üzerinden hesaplanan vergiyi ödeme hakkı olduğu belirtilmiştir.[5]

Örnek 1. Aylık net 15.000 TL kira ödenen işyerinde brüt 18.750 brüt tutar üzerinden eskiden %20 stopaj ödenirken stopaj tutarı 3.750 TL ödenirken yeni durumda 1.875 TL ödenecektir. İş yeri sahibi ise bir sonraki yıl kira gelir beyannamesi ile tahakkuk edilen gelir vergisinden aylık mahsup edilen tutar 3.750 TL iken 1.875 TL’ye düşecektir.

1-25 Mart 2021 Dönemi Verilecek Beyanname(birçok unsur veri kabul edilmiştir örneğimizde)

Yıllık Brüt Kira Geliri Tutarı                                                           225.000 TL

Yıllık kira beyanıyla ödenecek Gelir Vergisi                              52.808

Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Stopaj Vergiler                  35.625,00     

(ilk 7 Ay için 3.750 TL, son 5 ay için 1.875 TL)

Ödenecek Gelir Vergisi                                                     17.183 TL

Görüleceği üzere bu örnekte iş yeri sahibi mükellef (52.808 - 45.000  =) 7.808 TL vergi ödemesi çıkarken son değişiklikle 9.375 TL daha fazla vergi yükü binmiştir.

İş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı %8’e çekildi…

2812 sayılı karar ile; 31 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı da aynı tarihler arasında %8’e çekildi.

Örnek:İş yeri Kira ödemesi 31 Temmuz 2020 tarihinden önce yapılmış ise kdv si

 %18 olarak hesaplanır. 31 Temmuz 2020 günü (Bu tarih dahil) ve daha sonraki günlerde ödeme yapılmış ise kdv % 8 , olarak hesaplanır. İndirimli oran 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

2812 sayılı Kararla Neler Değişti?

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

2812 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6 ncı maddeyle, 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmüştür.

1) %8 KDV Oranına Düşen Hizmetler Nelerdir?

2812 sayılı Karar ile 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) aşağıdaki hizmetler için % 8 KDV oranı uygulanacaktır.

a) İşyeri kiralama hizmeti,

Örnek. Sanal ofisler son yıllarda revaçta, bunlar içinde yine kiralamada KDV oranı %8’e düşürülmüş oldu.

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e)  Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Örnek. Fotoğraf makineleri, hesap makineleri, akıllı saatler, MP3 çalar, navigasyon aletleri, oto ses sistemleri, projeksiyon cihazları, uydu aletleri diye devam ettirebiliriz bunlar da %8 uygulanmalıdır. Ancak yazar kasa bakım onarımı yine %18 KDV olmalıdır.

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Örnek.Hizmet,evde kullanılan cihazlara verilmiş ise KDV oranı % 8 uygulanır. Hizmet,iş yerinde kullanılan cihazlara verilir ise % 18 olarak uygulanır. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb örneği çoğaltabiliriz bunlara verilen bakım onarım hizmeti %8 olacak. İşyeri ayrımı bence çok anlamlı değildir. Aslında bu hizmetler nerde verilirse KDV oranı 8 olmalıydı.

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Örnek: Birçok firma bilgisayar bakım anlaşması yapmaktadır artık işte bu bakım sözleşmesinde ki bakım onarımlar %8 KDV uygulanmalıdır. Yazıcı, monitör, cep telefonu bakım ve tamiri için KDV % 8 uygulanması gerekir. İlginç olan malzeme sayılmayan virüs temizleme hizmeti %8 ancak program yükleme veya format atma %18 KDV hesaplanmalı gibi değerlendiriyorum.

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

Örnek: İşte sorunlu alanlardan biri daha, Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç.) kdv oranı %18 den % 8 çekildi.

Şimdi çağdaş toplumlar metropoller, kentler de artık toplu konutlar, rezidanslar veya iş merkezleri bina yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Faturalar bu yönetimlere kesiliyor.

Bu site yönetimlerinin kendi bünyesinde güvenlik, temizlik, teknik personel çalıştırma yerine, dışardan temizlik-güvenlik veya bina yönetimi firmaları üzerinden hizmet alındığında da aidatlara %18 KDV ödeniyor, bu da tüm vatandaşlara yüksek aidat olarak yansıyor haliyle.

İşte tam da bu noktada “Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)” KDV oranı %8 ‘e düşmesini nasıl anlamak gerekmektedir.

Sitelerin temizlik hizmetleri için düzenlenen faturalarda kdv oranı %8 mi düzenlenecek. Fatura toplu olarak site yönetimine düzenlenmektedir.

Hayır, sadece hane halkına verilen hizmet deyip site yönetimlerine iş yeri muamelesi mi yapacağız, yoksa burda hane halkından kasıt toplu konut veya konut yaşam alanları diye algılayıp, misal organize sanayi yönetimleri vs değildir. İş yerleriyle ilgili oluşumlar değildir deyip site yönetimlerinin aldığı bu tür hizmetlerde %8 uygulanmalıdır mı diye yorumlamak gerekmektedir.

Benim görüşüm 2. Yorumun daha doğru olduğu yönündedir. Yani bunlara düzenlenen faturalarda dış cephe boya mantolama hizmetleri de dahil, temizlik ve güvenlik hizmetleri için %8 uygulanmalıdır.

Aksi halde çoğunluğun site yönetimlerin çatısı altında almış olduğu aynı hizmetleri farklı vergilendirmiş olacağız. Site yönetimi kar amacı güden kuruluşlar değil ki, böyle bir ayrımcılığa maruz bırakılsın.

 

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

Örnek. Yolcu taşımacılığı Hizmetlerinden Neleri Anlamak Gerekiyor?

4925 sayılı KARAYOLU TAŞIMA KANUNU[6]’na göre; Yolcu, Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri ifade etmektedir.

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK tüm sefer bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti limanları ile yabancı ülke limanları arasında yapılan, yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu ve feribot gemileri ile yapılan düzenli seferleri kapsar.[7]

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ Ticari hava taşımacılığı[8]: Sivil hava araçları ile ücret karşılığı yapılan yolcu ve yük veya sadece yük taşımacılığını ifade eder.

Yukarıda ki tanımlardan yola çıkarsak; personel taşımacılığı hizmetleri, okul servis taşımacılığı yolcu taşımacılığı kapsamındadır. Turizm taşımalarının çoğunluğu, seyahat acenteleri tarafından oluşturulan bir program dahilin de gerçekleştirilmekte bunlarda bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bildiğimiz deniz hava kara yolcu taşımacılığı dâhil tüm bu hizmetler 31 Aralık 2020 tarihi dâhil yılsonuna kadar düzenlenecek faturalarda % 8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 No.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

2) %1 KDV Oranına Düşen Hizmetler Nelerdir?

2812 sayılı Karar ile 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) aşağıdaki hizmetler için % 1 KDV oranı uygulanacaktır.

Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

a) 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri; sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

b) 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri ; Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

Örnek: İşte başka bir gri alan yeme-içme hizmetlerinde KDV oranları ne oldu tam bir curcuna yaşanıyor. Uluslararası zincir hazır yemekçiler %1 KDV Oranı ile satışlarına devam ederken Afyon’dan, Trabzon’dan ya da Mardin’den gelmiş güney veya metropollerde restoran açmış yanında bar eğlencesi, restoran kısmı ayrı olan yerlerde hangi KDV oranı uygulanacak.

Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.) Bölümünde “Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Uygulaması” başlığı altında yapılan açıklamalara aşağıda ayrı ayrı değinilmektedir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren (% 8) olarak uygulanmaktadır.

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlere 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15/07/2009 tarihinden itibaren genel oranda (%18) KDV uygulanmaktadır.

Öte yandan, turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekânların açıkça belirtilmiş olması göz önüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna göre, bu kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterlidir.

Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz ederler.

Konaklama tesislerinin veya bünyelerindeki bu tür hizmet birimlerinin, işletmeye açılmadan önce bu yazının temin edilerek vergi dairesine verilmesi zorunludur.

Yine tebliğin aynı bölümünde yukarıda da görüleceği üzere her ne kadar;

-“Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlere 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15/07/2009 tarihinden itibaren genel oranda (%18) KDV uygulanmaktadır” 

-“Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (% 18) oranında KDV’ye tabidir”denilse de, buna da bir istisna getirilerek, belirli şartların sağlanması durumunda buralarda verilecek yeme içme hizmetlerinde %18 yerine %8 KDV oranının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu istisna hükmü; “Yukarıda sayılan hizmet birimlerinin konaklama tesislerinin bünyesinde bulunması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurularak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazı alınır. Bakanlık veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahiyetini bu bölümün dördüncü paragrafında belirtilen mevzuat çerçevesinde tespit eder. Konaklama tesislerinin bünyesindeki hizmet birimlerinde sunulan hizmetlerde KDV oranı bu tespit esas alınarak uygulanır” denilmek suretiyle,

-Turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek “Turizm İşletmesi Belgesi” alınması ve bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi halinde; Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu bulunmaksızın, 

-Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükelleflerin ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz etmeleri durumunda,

Yeme içme hizmetlerinde %18 yerine %8 KDV oranı uygulayabilecekleri açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yeni değişiklikle genel oranda KDV’ye tabi yeme içmeler %8’e çekilmiş olmaktadır.

%8 KDV uygulayan yeme içmeler ise %1 ‘e düşürülmüştür.

Örneğin Catering yemek hizmetleri %1’e düşmüştür. MC Donald’s yeme içme hizmetleri %1’e düşmüştür.

Turizm İşletme belgesi olmayan 1.Sınıf restoranlarda yeme içme %8’e düşürülmüştür.

c) 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri; Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

Örnek: Eski düzenlemeye göre

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.5.) Bölümünde “Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulaması” bölümü, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün “25 inci sırasında” yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde başka bir şarta bağlı olmaksızın KDV oranı (% 8) olarak uygulanacağını hüküm altına almaktadır,

Dolayısıyla Tebliğin (III/B-2.4.) bölümünde yapılan düzenlemeye göre, yeme içme hizmetlerinde genel oran uygulanacak yerlerin “Turizm işletme belgelerine sahip olmaları ve bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri” halinde (%8) oran uygulayacakları düzenlenirken, (III/B-2.5.) bölümünde geceleme hizmetleri verilen müşterilere verilen yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetlerin geceleme bedeli içinde gösterilmesi, ayrıca faturalandırılmaması halinde, başka bir şart aranmaksızın (%8) orana tabi olduğu açıktır.

Yeni değişiklikle bu hizmetlere %1 KDV oranı uygulanmalıdır.

Örnek: Konaklama hizmetleriyle ilgili sorunlar neler olabilir.

Gayrimenkullerin günlük veya haftalık olarak kiraya verilmesi halinde belge düzeni ve vergilendirilmesine ilişkin verilen özelge’de şu ifadeler yer almıştır;”satın alınan veya kiralanan gayrimenkullerin üçüncü şahıslara kiraya verilmesi işlemi, Kanunun 1/1 inci maddesine göre ticari faaliyet kapsamında yapılan bir kiralama hizmeti olarak genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmakta olup, bu şekilde verilen hizmetin otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti olarak değerlendirilmesi ve % 8 oranında KDV ye tabi tutulması mümkün değildir.[9]

Bu durumda son değişiklikle bu tür hizmetlerde KDV oranı bırakın %1’e inmesini % 18 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Oysaki 01. 01. 2021 tarihine ertelenen Konaklama Beyannamesi verilseydi şirket tarafından konaklama hizmeti diye konaklama beyannamesine dâhil edilmesi gerekecektir. Kanunda;Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer  tüm tesislerde verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabiidir denilmekteydi.

Aslında genel ilke Konaklama beyannamesine dâhil tüm geceleme hizmetleri günlük haftalık kiralamalar da dâhil KDV Oranı % 1 olarak uygulanmalıdır.

IV.SONUÇ:

Vergi politikalarıyla hükümetler kaynak dağılımının sağlanması ve dağılımdaki eşitsizliğin giderilmesi de hedeflenir. Bu bağlamda hem sosyal adaletin sağlanması hem de tasarruf ve yatırımların teşvik edilmesi birlikte değerlendirilmek zorundadır.

Özellikle harcamalar üzerinden alınan vergiler üzerindeki uygulamalar ve değişiklikler doğrudan gelir dağılımına etki eden politikalardandır. Geliri düşük olanlar önce tüketim ihtiyaçlarını giderecek sonra kesesine üç beş kuruş ayıracak.

Son söz elbette ki bizim gibi ülkelerin çıkmazı olan gelir dağılımındaki eşitsizlikler sadece vergi politikalarıyla çözülemez, daha çok kamu harcamalarıyla koordineli at başı değerlendirilmesi ve uygulamaya sokulması gerekmektedir.


[1]31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) yürürlüğe girdi. 

[2] 2812 sayılı Karar; 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

[3] 2813sayılı Karar; 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

[4] GİB İstatistikleri; Gelir Stopaj Mükellefi 3 milyon 4 bin 259, Kira KDV mükellefi 2 milyon 827 bin 139 oldu.

[5] …2008 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/5 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi.

[6] Kanun,19/7/2003 Sayı : 25173 tarih ve sayılı resmi gazete

[7] Yönetmelik, 25 Kasım 2010 tarih ve 27766 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

[8]Yönetmelik, 16 Kasım 2013 tarih ve 28823 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

[9]29/08/2012 tarih veB.07.1.GİB.4.34.19.02-105[229-2012/VUK-1- . . .]—2700 sayılı özelge.

10.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM