BASINDAN YAZILAR
Polisler için çalışma ve emeklilik rehberi-7 / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Polisler için çalışma ve emeklilik rehberi-7 / Sadettin Orhan

Dizimizin 4. bölümünde, polislerin görevleriyle ilgili operasyonlar sırasında vefat etmeleri durumunda şehit sayıldıkları ancak yaralanan polisler için gazilik unvanının verilmediği hususuna dikkat çektik. Aslında Silahlı Kuvvetler nezdinde uygulaması bulunan gazilik unvanına bağlı olarak pek çok hak söz konusu. Fakat polisler için şimdilik gazilik unvanı bulunmadığından, bu unvana bağlı yardımlara yer vermeyeceğiz. Bu anlamda dizimizin bugünkü bölümünde, şehit polisler ve bunların ailelerine yapılan yardımları ele alacağız.

Hangi polisler şehit sayılıyor?

Esasında sosyal güvenlik mevzuatımızda 'şehitlik' kavramı yer almıyor. Dolayısıyla vefat eden bir memurun geride kalan eş ve çocuklarına aylık bağlanabilmesi için belirli bir hizmet süresi şartının yerine getirilmiş olması gerekiyor. Fakat bir memurun vefatı;

·           İştirakçilerin (memurların) vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa,

·           Vazifeleri dışında kurumların verdiği herhangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa,

·           Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartıyla),

·           Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa,

Vefat eden kişi 1 günlük dahi memur olsa geride kalanlarına aylık bağlanıyor. Burada saydığımız şartlardan ilk üçü, aynı zamanda görevi başında vefat eden polis memurunun şehit sayılmasına da imkân veriyor.

Eş ve çocuklara hangi yardımlar var?

Şehit olan polis memurunun geride kalan eş, çocuk ve ana babasına maaş, nakdi yardım, öğrenim yardımı ve konut kredisi şeklinde çeşitli adlar altında yardımlar yapılıyor.

Dul ve yetim aylığı: Gerek 5434 Sayılı Kanun gerekse 5510 Sayılı Kanun gereği, şehit olan polis memurunun eş, çocuk, anne ve babalarına aylık bağlanıyor. Bir günlük polis memuru dahi şehit olsa, geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanabiliyor. Şehitlik durumunda bağlanan dul-yetim aylıkları normal dul-yetim aylığına göre %25 artırılarak ödeniyor.

Konut yardımı: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ek 9'uncu maddesine göre, "Polisin, kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapmasından dolayı şehit olması halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla mükellef olduğu ana ve babasına; konut sahibi yapmak amacıyla, Toplu Konut Fonu'ndan miktarı, ödemesiz devresi ve ödeme süresi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nca tayin edilecek esaslara göre ve faizsiz olarak kredi verilir." Hali hazırda TOKİ tarafından üretilen konutlar içerisinde şehit aileleri için belirli bir kontenjan yer alıyor. Bu kontenjandan yararlanan aileler, çekilişe ve kuraya girmeksizin uygun ödeme koşullarında ev sahibi olabiliyor.

Nakdi tazminat: 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince, şehidin kanuni mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının 100 katı tutarında, (bugün için yaklaşık 50 bin TL) nakdi tazminat ödeniyor.

Tütün ikramiyesi: 3480 Sayılı Maluller İle Şehit Dul Ve Yetimlerine Tütün Ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince şehit çocuklarına, eşlerine tütün ikramiyesi verildiği gibi kanunun 5'inci maddesine göre, Tekel Bayiliği verilmesinde öncelik tanınıyor.

SGK'dan eğitim yardımı

Eski adıyla Emekli Sandığı, yeni adıyla SGK tarafından, şehitlerin eğitim gören çocuklarına her yıl maktu eğitim-öğretim yardımı yapılıyor. Örneğin 2009-2010 eğitim dönemi için SGK tarafından ilköğretimdeki çocuklara 838,80 TL, lisedeki çocuklara 1.258,20 TL ve üniversitedeki çocuklara 1.677,60 TL eğitim yardımı yapıldı.

 

Bu vatan için görev yaparken canını vermiş bir polis için ödenecek hiçbir para ve yapılacak hiçbir yardım, elbette bu canın karşılığı olmayacaktır. Ancak geride kalan eş ve çocuklara yani şehidin emanetine manevi olduğu kadar maddi yönden de sahip çıkılması, vefa borcunun ödenmesi açısından elzemdir.

Yarın: İstanbul'da polis olmak...

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 03.01.2010)

GÜNDEM