BASINDAN YAZILAR
Karşılıksız çekte hapisten kurtulma yolları / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Karşılıksız çekte hapisten kurtulma yolları / Şükrü Kızılot

AYLARDIR tartışılan “karşılıksız çek ve hapis cezası” olayı, 20 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı yasayla, bazı koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, belli ölçüde çözümlendi. Bu arada, yeni yasa ile birlikte ilave bazı sorunlar da ortaya çıktı.


Yeni yasaya göre, iki yoldan birini seçenler, gereğini de yerine getirmek koşuluyla kesinleşen hapis cezaları ya da devam eden soruşturma ve kovuşturmalardan kurtulabilecekler.

BİRİNCİ YOL

Alacaklı ile “anlaşma” yoluna gitmek oluyor.

Karşılıksız çek nedeniyle şikâyetçi olan kişi ya da kurumlar ile borçlu arasında;

1) Belirlenen tutarın belirli vadelerle ödenmesi konusunda anlaşmaya varılması,

2) Anlaşmanın bir nüshasının, şikâyetçi ya da yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya mahkemeye verilmesi,

halinde anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilecek.

Çek alacaklısı bakımından, anlaşmaya varılmış olması şikâyetin geri alınması anlamına gelmiyor. Anlaşmaya uyulmaması halinde tekrar başa dönülüyor, yani her şey eskisi gibi oluyor.

İKİNCİ YOL

Alacaklıya, borçlunun bir “taahhütname” vermesi.

Yasanın geçici ikinci maddesine göre; cezaevinde yatmakta olanlar veya haklarında soruşturma ya da kovuşturma yapılanlar, çek bedelini, üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte belli tarihlerde (en geç iki yıl içinde) ödeyeceklerini imzalarıyla taahhüt ederlerse, hemen salıverilecekler. Taahhütname imzalamayanlar, cezaevinde kalan mahkûmiyet süresinin dolmasını bekleyecek.

Taahhütname tarihinden itibaren birinci yıl içinde, toplam borcun en az üçte birinin ödenmesi gerekiyor. Hazırlanacak olan taahhütname, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya mahkemeye verilecek, bir örneği de alacaklıya gönderilecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Karşılıksız çek nedeniyle 1 Kasım 2009 tarihi itibariyle;

1- Haklarında soruşturma açılmış olanların,

2- Haklarında kovuşturmaya başlanılmış olanların,

3- Haklarında mahkûmiyet hükmü verilmiş olan kişilerin,

en geç 1 Nisan 2010 tarihine kadar, çek alacaklısı ile anlaşmaya varıp anlaşmayı ya da hazırlayacakları taahhütnameyi, ilgili makama vermeleri gerekiyor.

DİĞER HUSUSLAR

Yeni yasaya göre, bundan böyle karşılıksız çek verenler; bedelini bir yıl içinde ödemeyi taahhüt ederek teminat göstermeleri durumunda, bu süre zarfında hapse girmeyecekler. Ancak taahhüt ettikleri sürede borcunu ödemeyenler, hapse girmekten kurtulamayacaklar.

Yeni yasa ile karşılıksız çeklere, asliye ceza mahkemeleri yerine sulh ceza mahkemelerinin bakacak olması, yargılama sürecini uzatacağa benziyor.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 24.12.2009)

GÜNDEM