BASINDAN YAZILAR
2010’da 3 milyon kişi mal bildiriminde bulunacak / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

2010’da 3 milyon kişi mal bildiriminde bulunacak / Şükrü Kızılot

2 milyonu aşkın memur ve başta milletvekilleri olmak üzere, her türlü seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri, belediyelerde çalışanlar, kooperatif ve vakıflar ile kamu yararına sayılan derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, noterler, yeminli mali müşavirler, gazete sahipleri, gazetelerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları ve fıkra yazarları, 2010 yılı Şubat ayı sonuna kadar, “mal bildirimi” verecekler.

NELER BİLDİRİLECEK?
Yukarıda belirtilen kişiler; kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;
- Daire, yazlık, villa, dükkan, mağaza, arsa ve arazi gibi gayrimenkul mallarını bildirecekler.
Ayrıca aşağıda belirtilen kıymetler ile alacak ve borçların her birinin, aylık net ödemenin (ödeme yapılmayan görevlilerin ise birinci derece Devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin) beş katından fazla tutarındaki, her biri için ayrı ayrı olmak üzere;
- TL ve döviz,
- Hisse senetleri ve tahviller,
- Altın, mücevherleri,
- Diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, bunların kaynakları,
- Borçları ve sebepleri,
bildirilecek.
Daha önce ticari ve mesleki kazancı nedeniyle, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar da “Servet Beyannamesi” veriyorlardı. Özal döneminde, 2004 yılı itibariyle kaldırıldı.
VERİLECEK YER
- Milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlığı’na,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, özlük işleri için özlük işleriyle ilgili sicil ve bölge raporlarının bulunduğu makam ya da merciye,
- Noterler Adalet Bakanlığı’na,
- Siyasi parti genel başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verecekler (Diğer verilecek yerler konuyla ilgili Yasa’nın tam metni için Bkz. www.yaklasim.com).
Görevleri nedeniyle, birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.
UYGULANACAK CEZA
a) 2010 yılı Şubat ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde, mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana, “üç aya kadar hapis” cezası verilir.
b) Soruşturma ile ilgili olarak, verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana, “üç aydan bir yıla kadar hapis cezası” verilir.
c) Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Yukarıda belirtilen cezalar, (a) bendindeki hariç, tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez.
Görüldüğü gibi, mal bildirimi konusu ciddi bir olay. Bir an önce ve hatasız olarak verilmesinde yarar var.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 23.12.2009)

GÜNDEM