BASINDAN YAZILAR
Üst düzey yöneticilere fazla çalışma ücreti ödenmeyecek / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Üst düzey yöneticilere fazla çalışma ücreti ödenmeyecek / Şükrü Kızılot

BUNU ben demiyorum; Yargıtay diyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararına göre;

“İşyerinde üst düzey konumda çalışan işçinin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretin ödenmesi halinde, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanması mümkün değil (Yarg.Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Nisan 2009 tarih ve E.2009/9-87, K.2009/147 sayılı kararı).
DEVAMI DA VAR
Olay yalnızca “fazla çalışma ücreti” ile sınırlı değil. Hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ücretini de kapsıyor.
İşyerinde üst düzey yönetici konumunda çalışan işçiye, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti de ödenmeyecek.
Ancak işten çıkarılması durumunda; kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenecek.
Ödenecek olan “kıdem tazminatı” aksine bir sözleşme yoksa, kıdem tazminatı tavanını (şu anda 2.365,16 TL) aşamayacak. Gelir vergisine tabi olmadığı için kıdem tazminatından sadece binde 6 damga vergisi kesilecek. İhbar tazminatı ise, hizmet süresine göre, 2 ila 8 haftalık ücret olarak ödenecek. Buna göre hizmet süresi, üç yıldan fazla süren işçiye, 8 haftalık ücreti tutarında “ihbar tazminatı” ödenecek. Kıdem tazminatının aksine, ihbar tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi tutulacak
ÖZEL BİR DURUM
Yazımızın başlangıcında, üst düzey yöneticiye ücretinin dışında ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyeceğini belirttik. Ancak bu durumun bir istisnası var.
Yukarıda belirtilen karara ve yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Aralık 2008 Tarih ve 2008/9-774-785 ve 11 Kasım 2006 Tarih ve 2006/9-676-727 sayılı kararları ile de açıkça benimsendiği üzere;
“Üst düzey yönetici konumunda olan işçiye, aynı işyerinde görev ve talimat veren bir yönetici veya şirket ortağının bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırları aşan çalışmalar için, fazla çalışma ücreti talep hakkı doğacaktır.”
Görüldüğü gibi, fazla mesai ve diğer ücretlerin ödenmesinde, işçinin konumu özellik taşıyor.
İŞVEREN VEKİLİ
İş Kanunu’nun dördüncü maddesinde; işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler “işveren vekili” olarak tanımlanmış, aynı kanunun 18. maddesinde ise; işletmenin bütününü sevk ve idare eden, işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu duruma göre, işyerinde üst düzey yönetici olarak çalışan işçinin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanması söz konusu olmayacak. Ancak üst düzey yönetici konumunda olan işçiyle, aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici veya şirket ortağının bulunması durumunda, fazla çalışma ücreti ödenmesi söz konusu olabilecek.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 19.12.2009)

GÜNDEM