BASINDAN YAZILAR
Mükellefin büyük derdi: Kod / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Mükellefin büyük derdi: Kod / İsmail Kökbulut

Son zamanlarda artık kişiler değil ama firmalar koda alınıyor.

Özünde takip edilmek veya sakıncalı bir mana içermesi itibarıyla kulağa pek hoş gelmiyor. Firmalar açısından bu durum zaman zaman ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemekte. Aslında Gelir İdaresi'nin de bir amacı olumsuzluk içeren firmaların koda alınmak suretiyle bu şekilde cezalandırılması. Burada ceza ne diyebilirsiniz. Koda alınmış bulunan firmalar en büyük ceza firmaların mal ve hizmet alımlarında bu tür firmaları tercih etmemesi. Firmalar kendilerini Koda girmemek için nasıl koruyabilirler. Koda girmiş firmalar koddan çıkabilmek için ne yapmalı. Tüm bu konular son zamanlarda iş dünyasında tartışılan ve sürekli gündeme gelen konular. Maliye Bakanının zaman zaman yaptığı konuşmalarında bu konuya da yer vermesi olayın hassasiyetini gösteriyor...

Doğal olarak firmalar bu duruma düşmemek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak ticari hayatın hızlı akışı içerinde bizlere gelen en önemli soru mal ve hizmet alımlarında ne tür hususlara dikkat edilmesi konusu.

Kimler kodda yer alıyor

- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya yanıltıcı belge kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilenler.

- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kanuni temsilcileri ve düzenleme fiiliyle ilgili olduğu tespit edilen ortakları.

- Bastırdıkları yasal belgeleri kaybettiği veya çaldırdığı tespit edilen mükellefler.

- Haklarında rapor bulunmamakla birlikte sahte veya muhteviyatı itibarıyla yetersiz olmasına rağmen KDV matrahları yüksek olan, bu nedenle beyanları gerçeği yansıtmayan ve buna benzer tespitler nedeniyle sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ihtimali olan mükellefler.

- Haklarında rapor bulunmamakla birlikte sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullandığı konusunda tespit bulunan mükellefler.

- Yapılan yoklamalarda bilinen adreslerinde bulunmayan ve yeni adresleri tespit edilemeyen mükellefler.

- Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesini süresinden sonra verilenler hariç olmak üzere vermeyen mükellefler.

Bu bağlamda vergi numarası ve unvanı gibi mükellefiyet bilgileri kullanılarak başkaları tarafından belgeleri taklit edilen mükellefler de bu grup içinde yer almaktadır. Bu belgeler taklit edilen belgeler olarak değerlendirilmektedir.

- Vergi daireleri tarafından mükellefiyeti resen terk ettirilenler için VEDOP ortamında Maliye Bakanlığı listesinde yer alan mükellefler,

- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve haklarında form düzenlenerek bakanlık listesinde yer alan mükellefler.

Batan firmaların önemli bir kısmının mükellefiyeti resen siliniyor

Son yıllarda bilgi işleme en büyük yatırımı Gelir İdaresi'nin yaptığını pek çok kişi bilmez. Bilgi işlem teknolojisini en iyi şekilde kullanan Vergi daireleri mükelleflerin son durumlarını dikkatli bir şekilde izliyor. Durumlarında olağanüstü bir değişiklik olması halinde yakından takip ediyor. Birkaç ay beyannamelerini vermeyen mükelleflerin hemen adreslerinde tespit etmek suretiyle faal olup olmadığını öğrenebiliyor. Eğer faal olmadığına karar verilirse mükellefiyetini resen siliyor ve koda alıyor. İşte tam bu aşamadan sonra daha önce bu firmadan mal almış birçok mükellefin başı ağrıyor. Oysa faaliyetine son veren firma vergi dairesine mükellefiyetine ilişkin kapanış dilekçesi verip, henüz kullanmadığı faturaları vergi dairesine teslim etse böyle bir sorun ortaya çıkmayacak. Bu tür mükellefiyetlerin resen silinmesinin kaynağının firmaların batması ve yüksek miktarlarda vergi dairesine ve piyasaya borçlarının olması. Ancak batan firmalar ortadan kaybolurken iyi niyetli olan ve daha önce mal ve hizmet satışı yaptığı firmalara çok büyük zarar verdiğini unutuyor.

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 14.12.2009)

GÜNDEM