BASINDAN YAZILAR
Memurun oğlu 25 yaşına kadar, kızı ise ömür boyu sağlık yardımı alır / Ziya Perver - MuhasebeTR

Memurun oğlu 25 yaşına kadar, kızı ise ömür boyu sağlık yardımı alır / Ziya Perver

Bir kamu kuruluşunda görev yapmaktayım. Devlet memuru olarak çalışan kişinin erkek çocuğu kaç yaşına kadar anne veya babasının sağlık yardımından faydalanabilir? İsmi Mahfuz
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 188'inci maddesine göre; "Madde 188 - A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık, B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık, ...hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır..." denilmektedir.

Eş ve çocuklarla, ana-babaya hangi hallerde sağlık yardımı verileceğinin tespiti ise aile yardımı ve çocuk yardımına bakılarak belli edilir. Memur, eşi için aile yardımı alabiliyorsa eşine sağlık yardımı aldırabilir, çocukları için aile yardımı ödeneği aldığı süre boyunca da çocuklarına sağlık yardımı verdirebilir. Bu hususlar ise 657'nin 202-206'ncı maddelerinde belli edilmiştir. Memurun ana-babasına sağlık yardımı aldırabilmesi ise bakmakla yükümlü olma şartına bağlıdır. Bunun için de ana-babanın sosyal güvenceye sahip olmaması şarttır. Kanunun 'Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller' başlıklı 206'ncı maddesine göre; madde 206-Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

EVLENEN çocuklar,

25 YAŞINI dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.

KENDİLERİ hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

BURS ALAN veya devletçe okutulan çocuklar.

Bunlara göre; halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Askerî Personel Kanunu, 2547 sayılı YÖK personeli (diğer kamu görevlileri de dahil) eş ve çocuklarına verilecek sağlık yardımlarının süresi;

ÇALIŞAMAYAN-emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

ERKEK çocuklarına okusa da okumasa da 25 yaşına kadar,

KIZ çocuklarına evli olmamak şartıyla yaş şartı olmaksızın ölünceye kadar,

GEÇİMİNE temin ediyor şartıyla ana-babasına, sağlık yardımı verme hakkı vardır. Çalışan kamu görevlilerinin sağlık giderleri çalıştıkları kurumun bütçesinden ödenmektedir. Kamu görevlileri emekli oluncaya kadar SGK'dan sağlık yardımı almaz.


Hemen işe girin sonra SGK'yı dava edin
1956 doğumluyum. 1973-1979 tarihleri arası yuvarlak hesap 1.600 gün SSK, 1984-1994 tarihleri arası ise Bağ-Kur'a 3.500 gün prim ödemem var. 2006 yılında isteğe bağlıdan emekli olmak için SSK'ya başvurdum. Yetkili kişi o tarihte 1.260 gün prim ödediğim takdirde emekli olabileceğimi söyledi. 1 Ekim 2008 tarihinde uygulamaya giren yeni kanuna kadar 1.050 gün isteğe bağlı prim ödedim. Sorun ise, Ekim 2009'da Sigorta Müdürlüğü'ne gittiğimde isteğe bağlı SSK'nın, Bağ-Kur'a geçirildiği ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ödediğim 450 günlük primleri boşuna ödediğim, tekrardan 560 gün prim ödemem gerektiği söylendi. Yani 2010 yılının Mart ayında emekli olmam gerekirken 2011 yılında emekli olacağımı söyleyip isteğe bağlı sigortamı kapatarak SSK'ya aktardığım takdirde daha avantajlı şekilde emekli olabileceğimi ifade ettiler. Bu konuda nasıl hareket etmem gerektiği ve ne zaman emekli olabileceğim konusunda bana yol göstermenizi rica ediyorum. Bekir Erdem

Evet, SGK 1 Ekim 2008 gününden sonraki SSK isteğe bağlı primlerini Bağ-Kur'a saydı ve SSK'nın isteğe bağlısını da tamamen bitirdi. Siz ise Bağ-Kur'dan sonra SSK'ya 1.260 gün prim ödeyip, SSK'dan emekli olmaya çabalayan birisisiniz. Bu sebeple, 1 Ekim 2008 gününden sonraki (yaklaşık 400 gün) sürelerinizi Bağ-Kur'a saydılar. Şimdi SSK'dan emekli olabilmek için yarından tezi yok hemen SSK'lı işe girin ve Bağ-Kur'dan sonra SSK'dan 1.260 günü tamamlayın. Öte yandan, size haber ve bilgi vermeden isteğe bağlı SSK'nızı, Bağ-Kur'a aktaran SGK'yı mahkemeye verebilirsiniz. Yani, hemen işe girin ama SGK, isteğe bağlı SSK'yı kaldırmasaydı ne zaman emekli olacaksanız o gün SSK'ya gidip yazı ile emeklilik dilekçesi verin. SGK, ödediklerinizin bir kısmı Bağ-Kur'a sayıldığından emeklilik talebinizi reddedince de iş mahkemesinde dava açın.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 28.11.2009)

GÜNDEM