BASINDAN YAZILAR
Bayrama evinizin vergisini ödeyerek girin / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Bayrama evinizin vergisini ödeyerek girin / Şükrü Kızılot

YAKLAŞIK 22 milyon vatandaşın, emlak vergisi ikinci taksitini ödemeleri için bir hafta süre kaldı.

Şu ana kadar ödemeyenler, acele etsinler.


1 Aralık Salı günü akşamına kadar süre var ama bunun dört günü bayram tatiline gidiyor.

Özellikle bayramda tatile çıkacak olanların, bayramdan önce ödemelerinde yarar var.

EMEKLİLER VE İŞSİZLER

Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlüler her yıl olduğu gibi bu yıl da emlak vergisi ödemeyecekler.

Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 19.800 TL’nin (2010’da 22 bin TL’nin) üzerinde menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon, kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

· Hisseli Ev: Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde, indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak.

· Birden Fazla Ev veya Hisse: Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, birine dahi uygulanmayacak. Çünkü, sıfır oranlı emlak vergisi tek bir meskeni olanlar için geçerli.

· Bizzat Oturma Şartı: İndirimli bina vergisi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor.

En çok soru aldığımız bu konuya ilişkin olarak 31.12.2003 Tarih ve 25333 üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan, tam metnine www.yaklasim.com’dan ulaşabileceğiniz açıklamanın ilgili kısmı aşağıdaki gibi:

“İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.”

· Yazlıklar: Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık evler ya da dağ evleri için indirimli bina vergisi uygulanmıyor.

Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturuyorlar ve başka evleri de yoksa, sürekli oturdukları bu evleri için emlak vergisi ödemezler.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Mükelleflerin, gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel değil (Tebliğ, I/3-f).

Gayrimenkulün intifa hakkına sahip olanlar, emlak vergisini kendileri ödemek zorundalar.

2009 yılı içinde gayrimenkul alanlar, 2009 yılına ilişkin emlak vergisini ödemezler. Ancak, 2009 yılı sonuna kadar, ilgili belediyeye “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekiyor. 1 Ekim 2009 tarihinden sonra gayrimenkul alanların ise üç ay içinde (örneğin 24 Kasım 2009’da alanların), 24 Şubat 2009 akşamına kadar bildirim vermeleri gerekiyor.

Aylık yüzde 1.95 gecikme zammından kurtulmak için, emlak vergisini bir an önce ödemenizde yarar var.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 24.11.2009)

GÜNDEM