BASINDAN YAZILAR
Limitet Şirketimin Vergi Kaydı Kapandı, Sicili Duruyor, Bağ-Kur’dan Nasıl Kurtulacağım? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Limitet Şirketimin Vergi Kaydı Kapandı, Sicili Duruyor, Bağ-Kur’dan Nasıl Kurtulacağım? / Şevket Tezel

Soru: 25.01.1966 doğ. 15.03.1996 – 31.07.2008 arasında limitet şirket ortaklığından Bağ-Kur’luyum. Şirketin vergi kaydı 31.12.2007’de kapanmışsa da ticaret sicilinden tasfiye ettirip sildiremedik. Şirketin 31.12.2007 itibariyle fesholmasına dair ortaklar kurulu kararı da var ancak ticaret siciline tescil edilmediği gerekçesiyle SGK feshi geçerli saymıyor. Bu durumda da 06.09.2008’den beri tekrar başladığım SSK’lı çalışmalarım geçerli sayılmıyor. Ne yapmalıyım? Rumuz: MUAMMER

 

Cevap: Feshe ilişkin ortaklar kurulu kararını, vergi kaydının kapanışına dair düzenlenen evrakı SGK’ya ibraz etmelisiniz. 5510 s.kanunun 9. maddesine göre limitet şirket hakkında ortakları kurulu kararı ile tasfiyeye başlanılmasına karar verildiği takdirde hizmet akdiyle 4/a sigortası kapsamında çalışmaya başlamanız bu tarih itibariyle devam eden 4/b sigortalılığını sona erdirmiş olacaktır. Ret cevabı halinde limitet şirket ortaklığına dayalı Bağ-Kur sigortalılığı yönünden şirketin tüzel kişiliğinin değil ticari faaliyetinin esas olması gereğinden hareketle İş Mahkemesinde dava açmalısınız. Davada ortağı olduğunuz limitet şirketin faaliyetinin, dolayısıyla fiilen çalışmanızın olup olmadığının tespiti için, vergi dairesinden faaliyetine son verdiği iddia olunan tarih ve sonraki yıllara ait vergi beyannameleri ve limitet şirketin SSK'daki işyeri dosyası üzerinde inceleme yapılarak karar verilecektir.

 

 

Soru: 27.05.1962 doğumlu eşim 16.03.1986'dan beri SSK sigortalısıdır. Ekim 2008'e kadar çalışarak, Ekim 2008’den beri de isteğe bağlı olarak prim ödemeye devam etmektedir. Toplam prim gün sayısı 2 bin 978 gündür. En erken ne zaman emekli olabilir? Rumuz İRFAN

 

Cevap: Sigortalılığa 24.05.1985-23.05.1986 arasında başladığından eşiniz emeklilik için 42 yaş ve 5 bin 75 güne tabi bulunuyor. Ekim 2008’den bu yana ödediği isteğe bağlı primler Bağ-Kur hizmeti olarak sayılıyor. Bu nedenle kalan sürede 5 bin 75 günle emeklilik şartlarını koruması için en geç Şubat 2012’de isteğe bağlı prim ödemesini kesmesi ve bin 227 gün de SSK’lı olarak çalışıp prim ödemesi gerekiyor.

 

 

Soru: 07.02.1976 doğ. 24.04.1992’den beri SSK sigortalısıyım. 2001’den bu yana çalıştığım özel firmadan haklarımı alıp ayrılabilir miyim? Alper CEP

 

Cevap: SSK’dan emeklilik için 53 yaş ve 5 bin 600 günü tamamlamalısınız. Şayet 3 bin 600 prim gününüz varsa bu durumu SGK’dan belgeleyip çalıştığınız firmaya ibraz ederek kıdem tazminatlı olarak ayrılabilirsiniz.

 

 

Soru: 1976 doğ. E.S. iştirakçiliğine başlangıcım 10.10.1999 olup halen öğretmen olarak çalışmaya devam ediyorum. Ne zaman emekli olmaya hak kazanabilirim? Seçil CİĞEROĞLU

 

Cevap: 23.05.2002’deki hizmetiniz itibariyle E.S.’dan emeklilik için 58 yaşı doldurmalısınız. İştirakçiliğinizi en az 14.10.2019’a kadar sürdürmek şartıyla 2034’te E.S.’dan emekli olabilirsiniz.

 

 

Soru: 09.05.1954 doğ. 12.04.1976’da başladığım SSK sigortalılığında 706 gün çalıştıktan sonra 01.07.1994’ten beri Tarım Bağ-Kur sigortalısıyım. Ne zaman kısmi emekli olabilirim? Hüsnü ERGEN

 

Cevap: 01.10.1999’daki hizmet ve yaş durumunuza göre Bağ-Kur’dan yaştan emekli olmanız için tabi olduğunuz yaş 57’dir. Bu nedenle 09.05.2011’de emekli olabilirsiniz.

 

 

YARIN: Emeklilik Hesabında Gemicilere de Gün Doğdu

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 16.11.2009)

GÜNDEM