BASINDAN YAZILAR
‘Kod’a girmek bir dert çıkmak iki dert / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

‘Kod’a girmek bir dert çıkmak iki dert / Şükrü Kızılot

BAŞLIKTA sözünü ettiğimiz kod, geçtiğimiz perşembe açıkladığımız Maliye’nin kara listesi olan kod.


Maliye sahte veya yanıltıcı fatura düzenleyen, kullanan, defterlerini kaybeden, adresinde bulunamayan ya da naylon fatura ticareti yapanları, birden fazla döneme ait KDV beyannamesini vermeyenleri, işçi sayısı, makine teçhizat ve işyeri durumu itibariyle yetersiz olmasına rağmen KDV matrahı yüksek olanları, ayrı ayrı kodluyor. Sonra da tek tek izliyor.

Bu arada, ‘kod’a girenlerden bilmeden de olsa mal alanları ve onlara hizmet yaptıranları da izliyor. Bu faturaları KDV beyanlarından çıkarmaları ve KDV’lerini indirim konusu yapmamaları, düzeltme beyannamesi vermeleri aksi takdirde incelemeye alınacakları yönünde uyarıyor.

Birçok mükellef de incelemeye maruz kalmamak için istenileni yapmak zorunda kalıyor.

KODDAN ÇIKMA YOLU

Koda girme sebeplerine göre, ‘kod’dan çıkmanın nasıl olacağını kısaca açıklayalım.

1) Hakkında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunanlar:

Kod deyince, SMİYB harfleri bir şifre gibi anlaşılabilir. Bununla “sahte ve muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge” deyimini kısaltmış oluyoruz.

Hakkında SMİYB düzenleme raporu bulunanların, kod listesinden çıkabilmeleri için en kestirme yol; istenen tutarı ödemek ya da teminat göstermek. Ancak bu da yeterli değil. Bir de o mükellef hakkında “olumlu rapor” yazılması gerekiyor.

Mükellef “dış ticaret sermaye şirketi” veya “sektörel dış ticaret şirketi” ise; SMİYB’lere dayanılarak iade olarak alınan KDV tutarı, aynı döneme ait toplam iade tutarının yüzde 4’ünü aşmıyorsa, istenen vergi, ceza ve faizin tamamını ödemek ya da teminat göstermek gerekiyor. Bu durumda ayrıca olumlu rapor aranmıyor.

Olayın yargıya intikal etmesi durumunda, yargı kararı mükellef lehine kesinleşirse, o mükellef koddan çıkartılıyor.

2) Hakkında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanlar:

Koddan çıkmanın en kestirme yolu tarh edilen vergi ile kesilen cezayı, gecikme faizi ile birlikte ödemek ya da bunların tamamı için teminat göstermek oluyor.

Konunun yargıya taşınması durumunda, tarhiyatın en az yüzde 95’inin kaldırılması ya da yargılama devam ederken, vergi dairesine mükellef hakkında “olumlu rapor” intikal etmesi halinde, o mükellef ‘kod’dan çıkartılıyor.

3) Olumsuz Tespit Halinde:

Hakkında olumsuz tespit bulunan ve Kod 5/1’e alınan mükellef ya incelemeye sevk ediliyor ya da vergi dairesince araştırma yapılıyor. Araştırma sonucu SMİYB düzenlediğine dair bir karine bulunamayan mükellef, incelemeye sevk edilmiyor.

Mükellef incelemeye sevk edilmişse, olumlu rapor yazılması halinde, koddan çıkartılıyor.

SMİYB kullandığına dair hakkında olumsuz tespit yapılan mükellef ise Kod 5/2’ye alınıyor. Vergi incelemesi sonucu “olumlu rapor” düzenlenirse, ‘kod’dan çıkartılıyor. Aynı mükellef dilerse, SMİYB’leri indirim listesinden çıkartıp, düzeltme beyannamesi vermek suretiyle, tarh edilen vergi ve cezaları ödeyebilir ya da toplam tutarı kadar “teminat” göstermek suretiyle koddan çıkabilir.

Mükellef dilerse, düzeltme beyannamesi vermeyip, KDV’nin 4 katı kadar teminat göstermek suretiyle de koddan çıkabilir.

4) Diğer Durumlar:

Defter ve belgelerinin kaybolduğunu ya da çalındığını belirtenler, bunları bulmaları halinde, inceleme raporuna dayalı olarak koddan çıkabiliyorlar. Adreste bulunamayanlar, ilgili vergi dairesine başvurup, adreslerinde yoklama yaptırmak suretiyle koddan çıkabiliyorlar.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi, koda girmek de çıkmak da dert. En iyisi koda hiç girmeyecek şekilde dikkatli davranmak...

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 04.11.2009)

GÜNDEM