BASINDAN YAZILAR
'SM'lerin 'M' mücadelesi ve sorularınız / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

'SM'lerin 'M' mücadelesi ve sorularınız / Bumin Doğrusöz

"SM"lerin beş yıl boyunca sürecek "M" mücadelesi başladı. SM'ler unvanlarına bir M daha eklemeye çalışıyorlar. Daha açık söyleyecek olursak, (TÜRMOB'un sitesindeki 6 Ekim tarihli istatistiki bilgiye göre) 28.762 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma çabası içerisine kanunla alındılar.
Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleklerinin oluşum kanunu olan 3568 sayılı kanunda, Temmuz 2008'de kabul edilerek yayımlanan 5786 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin en önemlilerinden biri, "serbest muhasebecilik" mesleğinin değişiklik sonrası için kaldırılmasıdır. Artık serbest muhasebeci olmak mümkün değildir. Ancak kanunla, mevcut serbest muhasebecilerin hakları da doğal olarak korunmuştur. Kanunun geçici 11. maddesiyle serbest muhasebeciler ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlara; TÜRMOB tarafından verilecek en fazla altı aylık özel bir eğitime katılmak ve sonrasında beş yıl içinde serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına girmek yoluyla SMMM olma olanağı sağlanmıştır. Ancak bu sınava giriş hakkı beş hakla sınırlandırılmıştır. Kanunla bu sınavlarda başarılı olamayanların veya sınava katılmayanların, "serbest muhasebeci" unvanı çalışma hakları da saklı tutulmuştur.
Bu geçici madde uyarınca serbest muhasebecilikten SMMM statüsüne geçenlerin, ileride yeminli mali müşavirlik sınavına katılabilmeleri için kanunun 9'uncu maddesinde belirtilen çalışma niteliklerine, sürelere ve 5/A maddesinin (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları, bir başka deyişle anılan hükümde sayılan alanlardaki fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları veya bu alanlarda yüksek lisans yapmış olmaları zorunludur.
Geçici 11. maddenin sağlıklı şekilde yaşama geçmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ile TÜRMOB Başkanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre;
* Mesleki Uyum Eğitim programına, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'na girmek isteyen serbest muhasebeciler ile halen serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile tamamlayanların katılması zorunludur. Mesleki Uyum Eğitim Programı'na katılmayan ya da katıldığı halde tamamlamayanlar Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'na giremeyeceklerdir.
* Muhasebe ve denetim, hukuk (ticaret, iş, sosyal güvenlik), vergi hukuku, meslek hukuku alanlarında yapılacak mesleki uyum eğitiminin her bir eğitim konusu sonunda değerlendirme sınavı yapılacaktır.
* Mesleki Uyum Eğitimi'nin lise ve daha alt öğrenime sahip serbest muhasebeciler için altı hafta, iki yıllık yüksek okul mezunu serbest muhasebeciler için dört hafta, dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu serbest muhasebeciler için iki hafta süreli olacaktır.
* Mesleki uyum eğitimini başarı ile tamamlayanlar, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'na girmeye hak kazanacaklardır.
* Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'na, her bir ders konusundan en fazla 5 kez girilebilecektir. Adaylar ilk kez katılacakları sınavda tüm derslerden sınava girmek zorunda olup, sonraki dönemlerde her bir ders için ayrı başvuru yapılabilir.
* Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı olmak için her konudan 100 tam not üzerinden en az 50 almak gerekmektedir. Tüm sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması sınav başarı notunu gösterecektir.
* Mesleki Uyum Eğitimi sonunda hesaplanacak değerlendirme notunun yüzde 35'i ile sınav başarı notunun yüzde 65'inin toplamı 60 olanlar başarılı kabul edilerek geçiş yapacaklardır.
Serbest muhasebecilikten serbest muhasebeci mali müşavirliğe geçiş, bu mesleklerin faaliyet alanı itibariyle özellikle Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşması ile daha da önem kazanacaktır. Çünkü Tasarıda anonim şirketlerde denetçi olabilme olanağı sadece yeminli mali müşavirlerle serbest muhasebeci mali müşavirlere tanımıştır. Bu yeni iş olanağı, serbest muhasebecilere kapalı tutulmuştur.
Sözünü ettiğimiz protokol ayrıntılı olmakla birlikte eğitime katılma ve sınavlar hakkında pek çok serbest muhasebecinin tereddüt ve bilgi ihtiyacı var. Bu nedenle Resul Kurt ile birlikte her pazartesi TRT 2'de saat 15.15 ile 16.00 arasında sunduğumuz "İş'te Gündem" programına konuk olarak İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan'ı davet ettik. Programda sorulmasını istediğiniz soruları veya aydınlatılmasını istediğiniz konuları önceden bdogrusoz@referansgazetesi.com veya program sırasında istegundem@trt.net.tr mail adreslerine gönderirseniz, sizler adına ben de başkana sorarım. Bu da bizden Referans okurlarına bir hizmet.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 26.10.2009)

GÜNDEM