BASINDAN YAZILAR
Vergi incelemesi bittikten sonra teminat istenmeyeceği netleşti / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Vergi incelemesi bittikten sonra teminat istenmeyeceği netleşti / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

HÜRRİYET’te 11 Mart 2009 tarihli "Vergi İncelemesi Bittikten Sonra Teminat İstenemeyeceği" başlıklı yazımızda, vergi incelemesi tamamlandıktan sonra,

- Vergi dairesince teminat istenemeyeceğini,

- Teminat gösterilmediği ya da teminatın yeterli bulunmadığı durumlarda, ihtiyati haciz yoluna gidilemeyeceğini,

dayanağı olan yasa hükümleri ve yargı kararlarını da belirtmek suretiyle, iddia etmiştik.

Son olarak Danıştay Dördüncü Dairesi, Dokuzuncu Daire üyeleri ile birlikte toplanarak verilen karar da bu yönde oldu. Danıştay, aksi yöndeki İstanbul 8. Vergi Mahkemesi kararının ve Doğan Yayın Holding ile ilgili teminat istenilmesi olayının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. (Danıştay Dördüncü Daire, 1 Ekim 2009 Tarih ve Esas No : 2009/6440 sayılı karar)

DİĞER KARARLAR

Daha önce 6 Ekim 2009 tarihli Hürriyet’te "Vergi İncelemesinde Teminat ve Haciz" başlıklı yazımızda da; "Teminat isteme ve ihtiyati haciz işleminin, ancak inceleme devam ederken uygulanabileceğini, inceleme raporu tamamlandıktan sonra bu yola başvurulamayacağını" tekrarlamış ve görüşümüze dayanak olarak, bu yöndeki bir başka kararın da özetine yer vermiştik. (Dn. 4.D. 30 Mart 2009 Tarih ve E.2008/60, K.2009/1580)

Aynı yönde Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin de çok sayıda kararı var. Örneğin;

- Vergi incelemesi sonuçlandıktan sonra, 6183 sayılı Kanun’un 9, 13 ve 17. maddeleri uyarınca ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz yoluna gidilemez. (Dn. 9.D. 23 Haziran 2009 Tarih ve E.2008/12, K.2009/2782)

- Sahte fatura kullanıldığı iddiasıyla KDV yönünden yapılan incelemede, ancak vergi incelemesinin devam ederken yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilir ve ihtiyati haciz kararı alınabilir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra teminat istenemez ve ihtiyati haciz uygulanamaz. (Dn. 9.D., 23.06.2009 Tarih ve E.2008/669, K.2009/2782)

YASA NE DİYORSA O

Vergi incelemesi bittikten sonra teminat istenemeyeceği ve ihtiyati haciz yoluna gidilemeyeceğini, yukarıda özetine yer verdiğimiz dört Danıştay kararı, henüz verilmeden iddia etmiştik.

Bu iddiamızın dayanağı, uygulamaya esas alınan 6183 sayılı yasaydı.

Yasayı okuyup, vergi hukukçusu bir bilim adamı şapkamızla yorumladığımızda, teminat istenemeyeceği ve haciz uygulanamayacağı sonucuna varmıştık.

Nitekim, Yasa ne diyorsa o oldu.

Bir kez daha tekrarlayalım; bu ülkede iyi ki Yargı var.

Rekor vergi ve cezalar ABD’li yatırımcıları da olumsuz etkiliyor

BU sözler, ABD Büyükelçisi Jim Jeffrey’e ait. Önceki akşam bir dostumuzun evinde yemek yerken, konu döndü dolaştı son vergi ve ceza uygulamalarına geldi.

Jeffrey
’e bu konudaki gelişmelere nasıl baktığını sorduğumda ilginç bir açıklama yaptı: "Vergi ve cezalarla ilgili son olaylar, ABD’li yatırımcıları da olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda firma, Türkiye’deki yatırım kararlarını erteledi ya da vazgeçtiler."

Jeffrey
’in bu açıklaması, ülkemiz ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Yabancı yatırımcılar, yatırım yaptıkları ya da yapacakları ülkelerdeki uygulamaları, hukuka uygunluk yönüyle hassasiyetle izliyor ve buna göre karar alıyorlar. En azından, olayın bu yönü yatırım kararlarını ciddi ölçüde etkiliyor ya da yatırım kararlarını gözden geçirmelerine neden oluyor. Özellikle kriz döneminde, olayın bu boyutu daha önem kazanıyor.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 10.10.2009)

GÜNDEM