BASINDAN YAZILAR
Sonradan yaş değiştirme emeklilikte kabul edilmez / Şerif Akçan - MuhasebeTR

Sonradan yaş değiştirme emeklilikte kabul edilmez / Şerif Akçan

Babam 14.10.1967 doğumlu. Askere 1987’de gitti, 1990 Sigorta girişli ve yaklaşık olarak 7500 gün toplam primi var. Bu durumda babam ne zaman emekli olur?
Ama babamla ilgili asıl sormak istediğim çok daha önemli bir konu var. Babamın doğum tarihi 14.10.1967 olarak nüfus cüzdanına yazılmış. Ama gerçek doğum tarihi bu değil. Doğum tarihi 14.10.1967, ilkokuldan mezun olduğu tarih 16.05.1971... Yani 3.5 yaşında 5 yıllık okuldan mezun olmuş görünüyor! Babamın yaşı en az 7 yıl küçük yazılmış.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI
5510 ve 506 Sayılı kanunlarda “sigortalı olduktan sonraki hiçbir yaş değişikliği kabul edilmez” diye bir madde var. Ama ben bu maddenin insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Dedemin yaptığı bir hatadan dolayı babamın en az 7 yıl geç emekli olmasının mantıklı olmadığını ve birçok kişinin de benim gibi düşüneceğine inanıyorum.
Babamın yaş değişikliği için mahkemeye başvurup düzeltilmesini ve minimum 1960 olarak değiştirilmesini isteyeceğiz. Zaten elimizde devletin kendi verdiği resmi belge olan ve reddetmeyeceği ilkokul diploması var. Daha sonra ilgili mahkeme kararıyla SGK’ya başvuracağım ve bir hukuk mücadelesine girişmek istiyorum. Bu mahkemeyi gidebileceği en son noktaya kadar götürüp babamın durumunda olan kişilere emsal olması için çalışacağım. Ayrıca nasıl oluyor da devlet kendi mahkemesinin verdiği bir kararı başka mahkemede tanımıyor?

CEVAP: Sosyal güvenlik hukukunun en tartışmalı konularından birisi “yaş tashihleri” olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda bir okuyucumuzun göndermiş olduğu e-maili olabildiğince kısaltarak sizlerle paylaşmak istedim.
Okuyucumuzun sorusu iki aşamalı olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. Halen geçerli olan doğum tarihine göre 52 yaşını doldurarak en az 5525 prim ödemesi ile emekli olabilecektir. Şu an için yaklaşık 19 yıl 8 ay sigortalılık süresi olduğu için 25 yılın tamamlanması için 5 yıl 4 ay gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu şartlar altında sigortalılık süresi tamamlandıktan sonra yaklaşık 5 yıl daha yaş haddini beklemesi gerekecek.
Okuyucumuzun babası askerlik borçlanması yaparsa emeklilik yaşı 50’ye inecek. Askerlikten sonra sigortalı olduğu için sigortalılık süresi de değişecek ve yaklaşık 3 yıl 7 ay sonra 25 yılı tamamladığı halde bu sefer 50 yaşının dolmasını bekleyecektir.
Okuyucumuzun ikinci ve asıl önemli sorusu veya sorununa gelince; yukarıda belirttiğim üzere “yaş tashihi” sosyal güvenlik sistemimizde çok tartışılan ve yargıya en çok intikal eden konulardan birisi olmuştur.
Maalesef ülkemizde doğan çocukların zamanında kayıt altına alınmamış olması, nüfus idaresine doğru olarak yazdırılmamaları neticesinde başka birçok alanda olduğu gibi emeklilik işlemlerinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve gerekse bundan önceki Kanunlarımız kişilerin sigortalı olduktan sonra yapılan yaş büyütmelerini veya küçültmelerini dikkate almamaktadır.

SİGORTA TARİHİ GEÇERLİ
İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihte nüfus kütüğündeki doğum tarihiniz emeklilik işlemleri için geçerli olan tarihtir. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıktan sonra mahkeme kararı ile yapılan yaş düzeltmeleri ise emeklilik işlemlerinde geçerli kabul edilmiyor.
Bu konu birçok kez Yargıtay kararlarına konu olmuştur. Son olarak Anayasa Mahkemesine götürüldü. Anayasa Mahkemesi de Sosyal Sigortalar Kanunundaki yaş tashihiyle ilgili maddenin Anayasaya uygun olduğuna karar vermiştir. Bu kararın anlamı; sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapılan yaş düzeltmeleri sosyal güvenlik açısından kabul edilmeyecektir. Kanunda yazıldığı şekliyle ilk defa sigortalı olarak tescil edilen tarihte geçerli olan doğum tarihi dikkate alınarak işlemler yapılacaktır.

AİHM’YE GİDECEKSİNİZ!
Ülkemizde en üst yargı organı olarak Anayasa Mahkemesi bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin verdiği karardan sonra başvurulacak başka bir yargısal merci kalmamıştır. Bundan sonra ancak uluslararası hukuk yollarına başvurulabilir.
Okuyucumuza yurt içinde önerebileceğimiz herhangi bir kurum veya kişi bulunmamaktadır. Ülke içindeki mahkeme yolları tüketildikten sonra Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde uluslararası hukuk yollarına başvurulabilir.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 30.08.2009)

GÜNDEM