BASINDAN YAZILAR
Sineğin yağı vergisi kalktı / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Sineğin yağı vergisi kalktı / Şükrü Kızılot

15 Ağustos 2007 tarihli Hürriyet’te “İşe Başlatılmayan İşçiden Sineğin Yağı Vergisi” başlığı altında açıkladığımız hatalı vergileme olayında; yargı kararına rağmen işe başlatılmayan işçiye, ödenen 4-8 aylık tazminattan gelir vergisi kesildiğini oysa bu ödemenin, ücret sayılacak bir ödeme olmadığı için gelir vergisi kesilemeyeceğini belirtmiştik. Nitekim, Danıştay’ın süregelen kararları da gelir vergisi kesilmemesi yönündeydi.

Maliye de ısrarla “Hayır efendim, vergi kesilecek” diyordu.

Aradan iki yıla yakın bir zaman geçti sonunda Maliye de gerçeği fark etti. 5904 sayılı torba kanunla bu konuda bir düzenleme yapıldı ve “işe başlatmama tazminatının, gelir vergisinden müstesna olacağı” Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/1. maddesine eklendi.

Böylece “sineğin yağı vergisi” de kaldırılmış oldu (5904 sayılı Yasa 3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi).

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

5904 sayılı torba kanunla yapılan değişikliklerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

* Kızılay’a Bağış:

İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirden indirilebilecek. Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim ve limited
şirketler de beyannamede ayrıca göstermek suretiyle, bu bağışları kurum kazancından indirebilecekler.

Daha önce bu indirim, gelir ya da kurumlar vergisi matrahının yüzde 5’i ile sınırlıydı.

* Hapis Cezası 18 Aydan Başlayacak:

Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlere (örneğin ücret bordrosunda ücreti düşük gösterenlere), kapsamı
itibariyle yanıltıcı belgeleri kullananlara, muhasebe hilesi yapanlara, defter ve belgeleri tahrif edenlere, verilen süreye rağmen defter ve belgelerini inceleme elemanına ibraz etmeyenlere uygulanacak hapis cezasının alt sınırı, bir yıldan 18 aya çıkartıldı.

Yasa çıkmadan, Hürriyet okurlarına duyurduğumuz bu düzenlemede, bir yılı aşan hapis cezaları paraya çevrilemeyeceği için, yukarıda yazılı fiilleri işleyenlerin
hapis cezaları da artık paraya çevrilemeyecek.

* KOBİ’lere Vergi İndirimi:

Daha önce yasa çıkmadan Hürriyet’te ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, 31 Aralık 2009’a kadar belli koşulları sağlamak suretiyle anonim şirket olarak birleşen KOBİ’lerin, elde ettikleri kazanca üç yıl süre ile yüzde 75’e kadar “indirimli kurumlar vergisi” uygulanacak.

* Bölünmede Hisse Devrine Kolaylık:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesine göre yapılacak bölünme
karşılığı edinilen hisse senetlerine, iki yıllık “devir yasağı” uygulanmayacak. Bu hisseler, iki yıl geçmeden de başkalarına devredilebilecek.

Torba yasanın tam metni ve gerekçesine “www.yaklasim.com”dan bakabilirsiniz.


Kooperatif üyelerine KDV geldi


İNŞAAT ruhsatı 3 Temmuz 2009 tarihinden sonra alınmış olan konut yapı kooperatiflerinin, üyelerine yapacakları konut teslimlerinde;

* Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlara yüzde 1,

* Net alanı 150 m2 ve daha fazla olan konutlara da yüzde 18, KDV uygulanacak.

3 Temmuzdan önce ruhsat alan kooperatiflere bir ayrıcalık tanındı. Bu kooperatifler, ileride konutları teslim ederken, üyelerinden KDV istemeyecekler.

 

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 18.07.2009)

GÜNDEM