BASINDAN YAZILAR
Üniversiteyi kazanamayan erkek çocuk için sağlık primi ödenmeli / Ziya Perver - MuhasebeTR

Üniversiteyi kazanamayan erkek çocuk için sağlık primi ödenmeli / Ziya Perver

18 yaşını doldurdum ve liseyi bitirdim. Üniversiteyi de kazanamayacağım sanırım. Seneye yeniden sınava gireceğim. Malım mülküm yok ve çalışmıyorum. Sağlık sigortasına nasıl kaydolurum? Yeşil kart müracaatında anne ve babamın mal ve gelirlerinin araştırılacağı doğru mu? R.E.
1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kız-erkek fark etmez, çocuklara en fazla 18 yaşına kadar sağlık hizmeti verilmektedir. 5510 sayılı kanunun üçüncü maddesinde belirtilen 'bakmakla yükümlü olduğu kişilere' göre sigortalılar ve emekliler ek ücret-prim ödemeden kendileri üzerinden sağlık yardımı verebilir. Sigortalılar ile emeklilerin 'bakmakla yükümlü olduğu kişi'ler ise;

SİGORTALI sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı sebebiyle gelir veya aylık bağlanmamış olan

a) Eşini,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,

c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve babasını içermektedir.

Siz, şu anda liseyi bitirmişsiniz, şayet herhangi bir üniversiteye kaydolup öğrenci statüsü kazanamazsanız anne veya babanız üzerinden sağlık yardımı alamayacaksınız.

Genel Sağlık Sigortası uygulamaları gereğince de birlikte ikamet ettiğiniz ailenizin gelir durumuna göre GSS'li veya 'yeşil kart'lı olacaksınız.

Bunun için öncelikle bulunduğunuz, daha doğrusu ikamete dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğunuz ilçedeki Kaymakamlık Yeşil Kart Bürosu'na gidip yeşil kart isteyeceksiniz.

Birlikte ikamet ettiğiniz ailenin geliri ve aile bireyi sayısına göre kişi başına düşen aylık gelir tutarlarınız,

231 liradan az ise yeşil kart alırsınız.

231 ile 693 TL arasında ise ayda 27,72 lira,

693 ile 1.386 TL arasında ise ayda 83,16 lira,

1.386 liradan çoksa ayda 167 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek sağlık hizmeti alacaksınız.

Kıdem tazminatı tavanı yüzde 4,65 arttı

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki tek maddesi olan 14'üncü maddesi gereğince en yüksek devlet memuruna verilecek bir yıllık ikramiye ile sınırlı olan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle memurlara ve memur emeklilerine yapılan zam oranı kadar arttı. Zira, 2009 yılı Bütçe Kanunu gereğince, 1 Temmuz 2009 gününden geçerli olacak olan memur aylık katsayısı (0,05592), taban aylığı katsayısı (0,74348) olduğundan yeni duruma göre yani bu katsayılara göre kıdem tazminatı yıllık tavanı 2.365,16 liradır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

HESAPLAMA TABLOSU

En yüksek aylık gösterge (1.500) X Aylık katsayı (0,05592) 83,88.-

En yüksek ek gösterge (8.000) X Aylık katsayı (0,05592) 447,36.-

En yüksek kıdem aylığı göstergesi (500) X Aylık katsayı (0,05592) 27,96. -

5434 sayılı T.C. E.S.Kanununun Ek 70/16 X Aylık katsayı (0,05592) maddesi uyarınca yapılacak ilave [(8.000+1.500)x%200] 1.062,48.-

Taban aylığı göstergesi (1.000) X Taban aylık katsayısı (0,74348) 743,48.-

Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı (01.07.2009-31.12.2009) 2.365,16

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 18.07.2009)

GÜNDEM