BASINDAN YAZILAR
Vergide elektronik haciz başlıyor! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Vergide elektronik haciz başlıyor! / İsmail Kökbulut

Meclis gündeminde bugünlerde vergi borcu olanları yakından ilgilendiren bir düzenleme var. O da elektronik haciz uygulamasının getirilmesi. Elektronik haciz uygulaması amme alacaklarının tahsilinde kamu idarelerine önemli kolaylıklar sağlıyor.

Kamu idarelerinin alacaklarının tahsiline yönelik düzenlemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da düzenleniyor. Bu Kanun, alacaklı amme idaresine, alacaklarının tahsilinin sağlanmasına yönelik olarak birçok yetki veriyor. Alacaklı idare de kanundan aldığı yetki ile kamu borçlularının menkul ve gayrimenkul tüm mallarına haciz koymak ve bunları satarak paraya çevirmek suretiyle alacağını tahsil edebiliyor.

Kamu borçlularına haciz uygulaması bürokratik bazı işlemler gerektirdiğinden bu süreç oldukça uzun zamana yayılıyor. Maliye Bakanlığı'nın bu zaman kaybına artık tahammülü yok. Haciz işleminin kısa sürede uygulanması için elektronik haciz uygulaması yasalaşmak üzere.

Peki elektronik haciz uygulaması nasıl olacak? Elektronik haciz uygulamasında haciz bildirileri alacaklı kamu idaresi tarafından elektronik ortamda, mail yoluyla tebliğ edilebilecek. Şu anki uygulamada haciz bildirileri posta yoluyla tebliğ edilip aynı yolla cevaplanıyor. Fakat Meclis'te bulunan tasarı yasalaşırsa bundan böyle haciz işlemleri elektronik ortamda çok daha kısa sürede gerçekleşecek.

Buna göre alacağı olan kamu idaresi haciz bildirisini elektronik ortamda gönderecek. Cevapları da elektronik ortamda tebliğ edilebilecek. Detaylar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Elektronik haciz uygulaması devletin alacaklarını zorla tahsil etme yöntemlerinden biri olan haciz uygulamasında hızını artırarak alacak tahsilinde önemli bir artış kaydetmesini sağlayacak gibi gözüküyor. Örneğin vergi borcu bulunan bir mükellef borcunu ödeyemezse, adına kayıtlı bulunan menkul ve gayrimenkul tüm mallarına bir anda haciz uygulandığını görebilecek. Bankada parası var ise elektronik ortamda mailleşen kamu kurumu ve banka, bu paraya derhal haciz konulmasını sağlayabilecek.

Vergi borçlularına kolaylık sağlanmalı!

Ekonomik krizin önemli etkilerinden biri de vergi borcu bulunan mükelleflerin borçlarını ödeyememeleri şeklinde ortaya çıktı. Kriz ortamında ayakta kalma mücadelesi veren birçok işletme mevcut borçlarını ödeme konusunda başarılı olamadılar. Ödenmeyen borçlar için aylık %2,5 oranında uygulanan gecikme zammının da eklenmesiyle vergi borçları ödenemez boyutlara ulaştı.

Alacak tahsili yolunda düzenlemeler yapan Maliye Bakanlığı'nın, borçlu mükelleflerin kriz ortamındaki zor durumunu dikkate alarak vergi borçlarında yeniden yapılanmaya gitmesinin oldukça yararlı olacağı aşikâr. Vergi aslını ödeyen mükelleflerin gecikme zammının oldukça büyük bölümünün, hatta tamamına yakınının silinmesi uygun bir çözüm olabilir. %2,5 olan gecikme zammının da bundan sonrası için yarıya düşürülmesi düşünülebilir.

Bu ve benzeri düzenlemeler, vergi borcunu ödeme niyetinde olan fakat gecikme zammının etkisiyle borcu ödenemez hale gelen mükelleflerin yeniden borç ödeme yoluna girmelerini kolaylaştıracak ve böylece birikmiş devlet alacaklarının tahsilini artırarak bütçeye katkı sağlayacaktır.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 15.06.2009)

GÜNDEM