BASINDAN YAZILAR
İşyeri Hekimlerinin Yetkilendirilmesinde Durum Değişikliği / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İşyeri Hekimlerinin Yetkilendirilmesinde Durum Değişikliği / Şevket Tezel

Bilindiği gibi işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde, işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre bir veya birden fazla işyeri hekimi çalıştırmak zorunda bulunuyor.

Söz konusu resmi ve özel işyerlerinde çalışan hekimlerin çalışanlar için reçete yazma ve iki güne kadar rapor taleplerinde yetkili kılınması konusunda aranacak yetki taleplerinde Tabipler Odası onay zorunluluğu SGK tarafından bazı işyerleri için kaldırılmıştı.

Örneğin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için SGK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için SGK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde de işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği ile emekli hekimlerin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair kendilerinden alınacak taahhütnameye ek olarak hekimin vergi mükellefi olmadığını belgeleyen vergi dairelerinden alınacak yazı,

Özel bir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin sigortalılar için SGK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

yeterli sayılıyor, Tabipler Odasınca düzenlenecek izin belgesi aranmıyordu.

Bu uygulamayı düzenleyen SGK Genelgesinin Danıştay Onuncu Dairesince iptali sonucu yukarıdaki durumlarda gerekli belgelere ek olarak hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesinin de aranacağı SGK’nın düzenlediği 2009/71 sayılı Genelgesiyle ortaya konmuş bulunuyor.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Turgay SULTAR – 28.03.1962 doğumlu, 01.05.1986 sigortalılık başlangıçlı, ilk sigortalılık tarihinden önceki 20 aylık askerlik borçlanmasını yapmış bir sigortalı olarak, toplam 5 bin 225 gününüz varsa 28.03.2010’da emekli olabilirsiniz.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 26.05.2009)

GÜNDEM