BASINDAN YAZILAR
Bakıma Muhtaç Çocuğu Bulunan Anneler İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak da Erken Emeklilik Hakkından Yararlanabilirler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Bakıma Muhtaç Çocuğu Bulunan Anneler İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak da Erken Emeklilik Hakkından Yararlanabilirler / Şevket Tezel

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği yeni bir hak olarak yürürlükte bulunuyor. Ancak bu hakkın kullanılmasına esas unsurlar da açıklığa kavuşmaya başladı.

Kadın sigortalılar, çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup olmadıklarının tespiti için SGK’ya başvurularını hemen yapmak zorunda değiller. Söz konusu tespit annelerin sigortalılıkları devam ederken yapılabileceği gibi emeklilik aşamasında da yapılabilecek. Ancak ne zaman yapılırsa yapılsın söz konusu tespite esas muayenenin SGK birimleri tarafından yapılacak sevk işlemi sonucu tamamlanmış olması şart.

Sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerince, kadın sigortalıların bakıma muhtaç malûl çocuklarına ilişkin sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere SGK’nın ilgili sağlık kuruluna gönderilirken söz konusu çocukların 01.10.2008’de mi yoksa daha ileri bir tarihte mi bakıma muhtaç olduğunun saptanmış olması gerekiyor. SGK’nın ilgili sağlık kurulunca da bu konuya özen gösterilerek çocuğun hangi tarih itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olduğu, tarih belirtilmek suretiyle tespit edilecek.

Bakıma muhtaç malûl durumdaki çocukların annelerinin illa bilfiil çalışması gerekmiyor. Nitekim SGK’nın 2009/67 sayılı Genelgesine göre bakıma muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan anneler çalışmasalar dahi isteğe bağlı sigortalı olarak da aynı haktan yararlanabilecekler.

Örneğin 01.10.2008’den sonra 8 yıl çalışması veya isteğe bağlı sigortalılığı bulunan bir anne bu sekiz yıllık sigortalılık karşılığında 10 yıllık sigortalılığı varmış gibi muamele görecek ve eklenen bu iki yıl tabi olduğu emeklilik yaşından da düşülecek.

Bu avantajdan faydalanmak isteyen annelerin hiç olmazsa isteğe bağlı sigortalılıklarını başlatmalarında hem kendi emeklilikleri hem de kendilerinden dolayı yetim aylığı almaya aday malûl çocukları için büyük yarar bulunuyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 19.05.2009)

GÜNDEM