BASINDAN YAZILAR
Müjde! Borcunu Ödeyemeyenlere Yeni Emeklilik Yolu -2- - MuhasebeTR

Müjde! Borcunu Ödeyemeyenlere Yeni Emeklilik Yolu -2-

"Torba Kanun" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun"la birlikte borçları nedeniyle emekli olamayanlar ile hak sahiplerine borcun durdurulması ile yeni emeklilik yolunu açıklamaya devam ediyoruz…

ÖLÜM AYLIĞI TALEBİ SONUÇLANDIRILMAMIŞ OLANLARA MAAŞ

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesini takiben ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Torba Kanun’un yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihinden önce 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında iken ölen sigortalılardan dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan, ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmayan hak sahiplerinin borç durdurma uygulamasından yararlanmak istemeleri hâlinde, ölüm tarihi;

  • 5.12.2017 tarihinden sonra olanlara ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden ay başından,
  • 5.12.2017 tarihinden önce olanlara ise 5.12.2017 tarihini takip eden ay başından, itibaren zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak

Aylık bağlanacaktır. Örneğin en son SSK (4/1-a) kapsamında özel sektöre tabi iş yerinde çalışırken 03.03.2019 tarihinde vefat eden sigortalının ölüm tarihinde 4/1-b kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamış ise hak sahiplerinin Torba Kanun kapsamında borç durdurmadan yararlanmak için talepte bulunması hâlinde ölüm aylığı sigortalının ölüm tarihini takip eden ay başı olan 01.04.2019 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında birden fazlasına tabi olarak çalışan ve en son 4/1-(b) kapsamında sigortalı iken vefat eden sigortalıların 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borçlarının bulunması nedeniyle Torba Kanun borç durdurma kapsamında taleple veya SGK tarafından resen durdurulması sonucu son sigortalılık hâlinin 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında olması durumunda, aylığa hak kazanma şartlarının oluşmasıyla söz konusu sigortalılık hâlleri esas alınarak aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDIKTAN SONRA BORCU ÇIKANLARIN DURUMU

4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlandıktan sonra aylık bağlanmadan önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) hizmeti tespit edilenlerin durumu da açıklığa kavuştu. Buna göre;

5.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri gereği; malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanmakta, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilmekte, bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Bu nedenle; Torba Kanun’un yayım tarihi olan 17.11.2020’den önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan 4/1-(b) kapsamında aylık bağlananlar ile 4/1-(b) kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri SGK (5510 sayılı) Kanunda verilen durdurma hükümleri kapsamında durdurulmayacak olup, söz konusu borçlar ilgililerden tahsil edilecektir.

KREDİ KULLANMAK SURETİYLE EMEKLİ OLMA İMKÂNI 

Protokol yapılmaması nedeniyle binlerce okurumuzun sesini ilk defa gazetemiz duyurmuştu. Bu konuda SGK nihayet Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında Yapılandırılma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart’a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir.

              ***

"Akıl, paraşüt gibidir. Sadece açıldığında iş görür.” Thomas Dewar

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 06.01.2021)

GÜNDEM