BASINDAN YAZILAR
Yılsonu Yaklaşırken Vergi Oranlarında Önemli Değişiklikler - MuhasebeTR

Yılsonu Yaklaşırken Vergi Oranlarında Önemli Değişiklikler

23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de bir dizi Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bu kararlar ile katma değer vergisinden gümrük vergisi ve eğlence vergisine kadar birçok vergi oranı, ürün ve mal grubu bazında ve süreli olarak değiştirildi. Bu yazımızda ana hatları ile bu değişiklikleri ve uygulama sürelerini özetlemeye çalışacağız.

1. KDV oran indirimleri uzatıldı. Covid-19 aşısı kapsama alındı

Daha önce Covid-19 önlemleri kapsamında yılsonuna kadar uygulanmak üzere birçok mal ve hizmet için katma değer vergisi oranlarında indirim yapılmıştı. Yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile bu indirimli oranların 2021 Mayıs sonuna kadar uzatılması sağlanıyor. Katma değer vergisi oranı indirilen mal ve hizmetlerin ayrıntısını bu köşede yayınlanan 7 Ağustos 2020 tarihli yazımızda detaylı açıklamıştık. Hatırlamak üzere örneğin işyeri kiralarında uygulanan katma değer vergisi oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Yüzde 8 oranı, Mayıs 2021 kiraları dahil uygulanmış olacak.

Yeni karar ile getirilen ilave düzenleme, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Covid-19 aşılarının 2021 yılı sonuna kadarki tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi oldu.

2. İşyeri kira stopaj oranlarındaki indirim uzatıldı

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri kiralarından yapılan gelir vergisi stopaj oranı da mayıs ayı sonuna kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek. Kira stopajındaki genel oranın yüzde 20 olduğu da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tekrar bir madde tasnifi yapılmak suretiyle düzenlendi. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi bu oran, Mayıs 2021 kirası dahil yüzde 10 olarak uygulanacak.

3. Film gösterimlerindeki eğlence vergisi oranı sıfıra indirildi

Yürürlükteki oranı yüzde 10 olan yerli ve yabancı film gösterimlerindeki eğlence vergisi oranı, Mayıs 2021 sonuna kadar yapılacak gösterimlere uygulanmak üzere yüzde 0’a indirildi.

4. Mevduat faizleri ve katılım bankaları kâr paylarında indirimli oranların uygulama süresi uzatıldı

29 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizlerinde uygulanacak stopaj oranları, 2020 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmişti. Yeni karar ile bu uygulama Mart 2021 sonuna kadar uzatıldı.

  • Vadesi 6 aya kadar olan mevduatlarda stopaj oranı yüzde 5,
  • Vadesi 1 yıla kadar olanlarda yüzde 3,
  • Vadesi 1 yıldan fazla olanlarda yüzde 0 olarak belirlenmişti.

Bu uygulama, Mart 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Aynı karar ile Türk Lirası yatırım fonu katılma belgelerinin fona satışında uygulanan stopaj oranı da sıfır olarak belirlendi. Yine aynı karar ile Mart 2021 sonuna kadar lehdarı bankalar olarak ihraç elde edilen tahvil, bono ve sukuk gelirlerinden de bunların vadelerine bağlı olarak mevduat için uygulanan oranlar uygulanacak.

5. Yabancı para cinsinden fonlarda fon bünyesinde yapılacak stopaj kaldırıldı

Yabancı para cinsinden yatırım fonlarında fon bünyesinde yüzde 15 stopaj getirilmişti. 21 Aralık 2020 tarihinden sonra fon bünyesindeki stopaj sıfırlandı. Katılma belgesi sahibi gerçek kişiler için ise katılma belgesi kazanç kısmı üzerinden stopaj devam ediyor.

Pirinç ithalinde gümrük vergisi oranı indirildi

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan ithalat rejimi kararı ile de pirinç ithalinde uygulanan gümrük vergisi oranları Nisan 2021 sonuna kadar ithal edilen pirincin özelliklerine bağlı olarak yüzde 5, yüzde 10 veya yüzde 15 olarak uygulanacak. Hatırlanacağı üzere daha önce de buğday ithalindeki gümrük vergisi oranı, Nisan 2021 sonuna kadar uygulanmak üzere sıfır olarak belirlenmişti.

(Kaynak: Osman Arıoğlu / İto Haber | 28.12.2020)

GÜNDEM