BASINDAN YAZILAR
Müjde! 5.250 TL'ye Varan Bu Desteklerden Faydalanabilirsiniz... - MuhasebeTR

Müjde! 5.250 TL'ye Varan Bu Desteklerden Faydalanabilirsiniz...

Koronavirüs (Covid-19) tüm dünya için kâbusa dönüştü!.. Bu kâbus maalesef sona ermek yerine gittikçe mutasyona uğrayarak daha hızlı küresel çapta yayılmaktadır. Neyse ki aşı alanındaki gelişme ve başarılar tüm dünya için en önemli teselli hâline gelmiştir. Virüs, başta işveren ve çalışanlar olmak üzere herkesi derinden etkiledi ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ile salgının iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine yönelik şimdiye kadar çok sayıda destek paketleri yürürlüğe kondu.

Şimdi de virüs salgını nedeniyle özellikle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin bir nebze de olsa rahat nefes alması için yeni hibe desteği verilmesine yönelik tedbirler uygulamaya konuldu.

Hibe desteği, gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanacaktır. Destek süresi ise 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç aydır. Buna göre büyükşehirde faaliyet gösteren bir esnafa ait iş yeri, gelir kaybı ve kira desteği ile birlikte toplamda 5.250 TL’ye varan karşılıksız destek almış olacaktır.

GELİR KAYBI DESTEĞİ

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk lirası hibe desteği sağlanacaktır. Destek başvurusunun uygun bulunması hâlinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacaktır.

KİRA DESTEĞİ

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması hâlinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk lirası kira desteği sağlanacaktır.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması hâlinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.

YARARLANMA ŞARTLARI

Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce anılan Bakanlığın internet sitesinden duyurulacaktır. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecektir.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmesi gerekmektedir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuruların 2021/Ocak ayı içerisinde başlaması beklenmektedir. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacaktır. Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecektir.

Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecektir.

               ***

"Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.” Voltaire

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 26.12.2020)

GÜNDEM