BASINDAN YAZILAR
SGK ve Vergi Borçlarına Af Yok, Yapılandırma Var- 2 - MuhasebeTR

SGK ve Vergi Borçlarına Af Yok, Yapılandırma Var- 2

Değerli okurlar geçen haftaki yazımda SGK yapılandırmasından bahsetmiştim, bugün ise vergi yapılandırma kapsamı ile haciz edilen malların durumu konusunu işleyeceğim. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özellikle belirtmek isterim ki kamuoyunda af yasası olarak algılanan bu kanun, bir af kanunu değil borçların daha düşük faizle yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırma kanunu 7143 ve benzeri kanunlar ile karşılaştırıldığında alacakların yapılandırılması yönünden daha az kapsayıcı hükümleri içerdiği görülmektedir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR VE AVANTAJLARI

* Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

* Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyanı cezası) tamamının silinmesi,

* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

* Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

* Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

* Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

* Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması.

YAPILANDIRMADAN ÖNCE HACZEDİLEN MALLAR İADE EDİLMEYECEK

Yayınlanan genelgede, mükellef kamuya olan borçlarını bu kanunla yapılandırsa da daha önce haczedilmiş olan mallarını kurtaramayacak. Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, iade edilmeyecek. Ancak borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı kanun hükümlerine göre alacaklı vergi dairesi tarafından satılabilecek.

YAPILANDIRMADAN ÖNCE HACZEDİLEN MALLAR TEMİNAT VERİLİRSE İADE EDİLECEK

Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin bu talepleri, borcu karşılayacak tutarda teminat göstermeleri hâlinde yerine getirilebilecek. Aynı uygulama istihkak ve alacak hacizleri için de yapılacak.

7256 sayılı kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerin kanun hükümlerini ihlal etmeleri hâlinde, durdurulan cebren takip işlemlerine kaldığı yerden devam edilecek.

Alacakların bu kanuna göre yapılandırılması bu alacakların niteliğini değiştirmediğinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen bu alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak, daha önce yapılan takip işlemleri geçerliliğini koruduğundan yenilenmeksizin, bu işlemlere kaldığı yerden devam edilecek.

YAPILANDIRMAYA GİDENLERİN ARAÇLARI SATILMAYACAK

Öte yandan, söz konusu kişilere bu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, 7256 sayılı kanunun yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri durdurulacak.

Ayrıca yapılan takipler neticesinde motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 26.12.2020)

GÜNDEM