BASINDAN YAZILAR
Bütçenin Hamalı Tüketiciler - MuhasebeTR

Bütçenin Hamalı Tüketiciler

2020 yılı Merkezi Yönetim Kasım ayı Bütçe Gerçekleşme Raporu açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 92 milyar 838 milyon TL açık vermişken, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 132 milyar 53 milyon TL açık vermiştir.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 95 milyar 775 milyon TL olan faiz gideri %34.8 artışla 129 milyon 73 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Ocak-Kasım dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artarak, 754 milyar 593 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında %81.1 iken 2020 yılında %96.2 olmuştur.

2020 yılının 11 ayına ait vergi gelirleri tahsilat tablosu aşağıdaki gibidir.

2020 yılı bütçesinde vergi geliri hedefi 784 milyar 602 milyon TL olarak konulmuştur. İlk 11 ayda hedefin 754 milyar 593 milyon TL'lik kısmına ulaşılmıştır. Hedefe ulaşılması için yapılması gereken tahsilat tutarı olan 30 milyar 9 milyon TL'lik vergi tahsilatının da aralık ayında fazlasıyla yapılacağı dikkate alındığında, hedefe ulaşılmış hatta geçilmiş olacaktır.

VERGİ YÜKÜ TÜKETİCİNİN ÜZERİNDE

İlk 11 aylık vergi türleri itibarıyla tahsilat tutarları ve bu tutarların toplam vergi gelirleri içindeki payını gösteren yukarıdaki tablo Türk vergi sisteminin acıklı ve hazin hikayesinin bir tezahürüdür.

Gelelim acı gerçeklere: Türkiye'de toplanan her 100 TL'lik verginin,

■ 27 TL'si KDV,

■ 25 TL'si ÖTV,

■ 19 TL'si GV (19 TL'nin 14 TL'si ücretliler üzerinden kesilen GV'dir.)

■ 14 TL'si KV,

■ 3 TL'si Gümrük Vergisi,

■ 2 TL'si MTV,

■ 2.5 TL'si Damga Vergisi,

■ 3.5 TL'si de harçlardan oluşmaktadır.

11 ayda Gelir Vergisi artış oranı bütçede %11.9 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, -%3.5 olarak gerçekleşmiştir.

Alkol, tütün ve motorlu taşıt araçları ÖTV'lerinde yapılan zamlar ve ek gümrük vergileri bütçeye ciddi katkı yapmıştır.

Türk vergi sistemi, pandemi döneminde bile, adaletsiz vergi sisteminin dayandığı tüketim vergileri ve tüketiciler sayesinde bu yılı da kurtarmış gözüküyor.

Seneye Allah kerim…

 

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 19.12.2020)

GÜNDEM