BASINDAN YAZILAR
Kimler 3600 Günle Emekli Olabilir? - MuhasebeTR

Kimler 3600 Günle Emekli Olabilir?

6 Mayıs 1999 eşimin isteğe bağlı sigorta başlangıcı, 30 Kasım 1999 tarihinde terk, hizmet süresi 6 ay 24 gün. Yeniden isteğe bağlı sigortalılık 17 Mart 2011 başlangıç, 7 Mayıs 2013 terk, hizmet süresi 2 yıl 1 ay 22 gün. Yeniden isteğe bağlı sigorta başlangıcı 8 Mayıs 2013 olup, bugüne kadar 7 yıl 6 ay 25 gün hizmeti bulunmakta. Basında ve internette “sigorta başlangıcı Eylül 1999'dan önce olanlar 3600 günden emekli olur” şeklinde yazıyor. Ama SGK'ya başvurduğumda böyle bir şey olmadığı söylendi. Eşimin son çıkan yapılandırma kanunundan yararlanıp yararlanmadığı hakkında bilgilendirir misiniz? Eşim 1 Kasım 1955 doğumlu. Emekli olabilmesi için başka bir yol veya yöntem var mıdır? H. İbrahim Orhan

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlardan, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar 3600 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Eşinizin isteğe bağlı sigortalı olarak ödediği primler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olduğundan, en az 5400 prim günüyle 4/b statüsünden emekli olabilir.

Eşinizin 4/a şartlarıyla 4/a statüsünden emekli olabilmesi için, son 2520 günlük prim ödemesinin yarıdan fazlasının 4/a kapsamında olması, bunun için de isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirip, en az 1261 gün 4/a kapsamında sigortalı çalışması gerekiyor.

Son çıkan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, birikmiş prim borçlarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitle ödenmesine, daha önce çeşitli kanunlarla prim borcu nedeniyle durdurulmuş olan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihyasına imkan sağlıyor. Kanunda, eşinizin emekliliği ile ilgili yararlanabileceği bir düzenleme bulunmuyor.

SGDP'ye tabi çalışana rapor parası ödenir mi?

2003 yılında Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Bu tarihten beri çeşitli işlerde sigortalı (çalıştığım halde primlerim ödenmemiş olabilir) olarak çalışıyorum. Emekliler tekrar işten ayrılırken kıdem tazminatı vb. ödeme alabilirler mi? 15 gün istirahat aldım, prim ödemelerim devam ettiği halde, emeklilere istirahat parası ödenmediğini duydum doğru mu? Aydoğan Aydogdu

İşten haklı nedenle (İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılmıştır) ayrılmanız ya da işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız dışında bir nedenle işten çıkarılmanız halinde ancak kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor. SGDP ödenen süreler emeklilik hakkı vermediği gibi mevut emekli aylığına da etkisi olmuyor. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı halinde, bu sigorta kolundan sağlanan sigorta yardımları (geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması vb.) yapılıyor. Bu bağlamda, iş kazası ve meslek hastalığı dışındaki rapor süreleri için geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) ödenmiyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 15.12.2020)

GÜNDEM