BASINDAN YAZILAR
Yılbaşından Önce Mi Sonra Mı Emekli Olmak Avantajlı? - MuhasebeTR

Yılbaşından Önce Mi Sonra Mı Emekli Olmak Avantajlı?

Emeklilik başvurusunu yılbaşından önce mi sonra mı yapmanın daha avantajlı olduğuna ilişkin ilk değerlendirmeyi eylül enflasyonu üzerinden ekim ayı başında, ikinci değerlendirmeyi ekim enflasyonu üzerinden kasım ayı başında yapmıştık.

Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi bu değerlendirmede esas alınan temel parametrelerden biri 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri 2020 yılı tüketici enflasyon oranı ile büyüme oranı, yani “güncelleme katsayısı”.

★★★

Yılbaşından önce emeklilik başvurusunda bulunulması halinde emekli aylığı, prime esas kazançlar en son 2019 güncelleme katsayısıyla güncellenerek, 2020 yılı ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Hesaplanan aylık, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranındaki zam kadar artırılıyor.

Yılbaşından sonra emeklilik başvurusunda bulunulması halinde ise emekli aylığı, 2021 yılı ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Emekli aylığı hesabında esas alınacak prime esas kazançlar bu defa 2020 yılı güncelleme katsayısı esas alınarak güncelleniyor, ancak 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranında zam eklenmiyor.

Her iki durumda da 2021 ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zam, hesaplanan emekli aylıklarına yansıtılıyor.

★★★

İçinde bulunulan yılın (2020) emeklileri ile izleyen yılın (2021) emeklilerinin aylıklarının hesabında esas alınan zam ve güncelleme katsayısı parametrelerinin değişmesi nedeniyle, aynı prim gün sayısı için 2020 yılında bağlanan aylık ile 2021 yılında bağlanan aylık arasında mutlaka bir fark oluşuyor. Bu fark çok küçük olabildiği gibi yüksek de olabiliyor.

Bu bağlamda, 2020 yılı enflasyon ve büyüme hızının, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2021 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2020 Aralık ayı sonuna kadar  emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

★★★

Ekim ayında yaptığımız ilk değerlendirmede, “2020 yılında emekli olmanın bir tık daha avantajlı gözüktüğünü, ancak büyüme hızında bir artış beklenmese de yıllık enflasyon oranında kararı etkileyebilecek bir değişimin söz konusu olabileceğini” belirtmiştik.

Ekim ayı TÜFE artış oranının yüzde 2.13 açıklanması üzerine kasım ayında yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacı doğmuştu. TÜFE artış oranının emekli aylıklarına yapılan zam oranına yaklaşması nedeniyle, emekli aylıkları açısından makasın iyice kapandığı, karar verirken emekli aylıklarına yapılan zam ile güncelleme katsayısının yanı sıra “kıdem tazminatı”“paranın zaman değeri” ve “prim ödeme dönemleri” gibi kişiye özel diğer parametrelerin de dikkate alınması gerektiği değerlendirmesi yapmıştık.

Kasım ayı TÜFE artış oranı 2.30 açıklanınca, ücretlerini ayın birinde alanlar açısından son bir değerlendirme yapma ihtiyacı doğdu. Zira onlar için son karar tarihi 31 Aralık. 31 Aralık'a kadar emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde 2020 yılı, 1 Ocak'tan itibaren başvurmaları halinde 2021 yılı emeklisi sayılacaklar.

★★★

Emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranı yılbaşında yüzde 6.50, Temmuz'da yüzde 5.75 olmak üzere toplam yüzde 12.62.

Güncelleme katsayısını oluşturacak tüketici enflasyonu Kasım ayı itibarıyla (11 aylık) yüzde 13.19, yıllık yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. Büyüme hızı ise 1'in altında bekleniyor.

Mevcut duruma göre oluşacak 2020 yılı güncelleme katsayısı, emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam oranını aştı. Aralık enflasyonu eksi çıkmadığı sürece 2021 yılında bağlanacak emekli aylığı 2020 yılında bağlanacak emekli aylığından yüksek olacak.

Bu bağlamda, asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanında yılbaşında gerçekleşecek artış da dikkate alındığında, 2021 yılında emekli olmak daha avantajlı olacak.

KAMU ÇALIŞANLARI 4 OCAK 2021'İ BEKLEYEBİLİR

Ücretini her ayın 15'inde alan kamu çalışanları, karar vermek için Aralık ayı TÜFE oranının açıklanacağı 4 Aralık 2021 tarihini bekleyebilirler.

Zira ücretini her ayın 15'inde alan kamu çalışanları, emeklilik dilekçelerinin 14 Ocak 2021 tarihine kadar verirlerse 2020 yılı, 15 Ocak 2021 ve sonrasında verirlerse 2021 yılı emeklisi sayılırlar.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 12.12.2020)

GÜNDEM