BASINDAN YAZILAR
2021'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? - MuhasebeTR

2021'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Yine bir Aralık ayındayız, yine asgari ücret görüşmeleri başladı. İşçinin ve işverenin gözü kulağı asgari ücrette ve işçi cebine girecek paraya, işveren cebinden çıkacak maliyete bakıyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olmak üzere üç işçi konfederasyonu “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret” belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Üç konfederasyon temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki gibi ele almaktadır;

· Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. İçinde yaşadığımız salgın koşullarının yarattığı gelir kaybı ve gider artışları da dikkate alınmalıdır.

· Asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.

· Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

· Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

· Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.

· Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

Asgari Ücret Yönetmeliği iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün iş kollarını kapsamaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

Komisyon, asgari ücreti bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.

Asgari Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.

Asgari Ücret Komisyonu, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

2020 yılının bitmesine az bir süre kaldı ve aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanacak. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında genellikle asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapıldığı görülüyor.

Dolayısıyla asgari ücret artışının yüzde 13 ile yüzde 16 Aralığında olması beklenebilir. Aşağıdaki tabloda artış oranlarına göre yüzde 13 artış yapıldığı takdirde AGİ Dahil Net Tutar 2.626,91.-TL işveren maliyeti ise 3.907,57 TL oluyor. Yine 14 artış yapıldığı takdirde AGİ Dahil Net Tutar 2.650,15.-TL işveren maliyeti ise 3.942,15 TL oluyor.

2021 TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETİ

Asgari Ücret

Yüzde 13 Artış

Asgari Ücret

Yüzde 14 Artış

Asgari Ücret

Yüzde 15 Artış

Asgari Ücret

Yüzde 16 Artış

Aylık Brüt Asgari Ücret

3.325,59

3.355,02

3.384,45

3.413,88

AGİ Dahil Net Tutar

2.626,91

2.650,15

2.673,40

2.696,65

İşverene Bordro Maliyeti (%5 İndirim Sorasında)

3.907,57

3.942,15

3.976,73

4.011,31

Aylık Kıdem Tazminatı Maliyeti

277,13

279,59

282,04

284,49

Yol/Yemek

500,00

500,00

500,00

500,00

İşverene Yol/Yemek/Kıdem Dahil Maliyet (%5 İndirim Sorasında)

4.684,70

4.721,73

4.758,77

4.795,80

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 11.12.2020)

GÜNDEM