BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma Başvurusunda Yeni İmkanlar - MuhasebeTR

Kısa Çalışma Başvurusunda Yeni İmkanlar

26 Mart 2020 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Kısa Çalışma Uygulaması ve Ödeneği” başlıklı yazımızda; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” başlıklın Ek 2’nci maddesinde; “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir” hükmünü içermekte olduğu belirtilmiş, gerek maddenin devamında gerekse konuyla ilgili çıkartılan ve 30.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve sonrasında da üzerinde değişiklikler yapılan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik”te konuyla ilgili düzenlemeler yapıldığına değinilmişti. Anılan yazımızda açıklandığı üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (COVID-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı. Daha sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla, anılan kapsamda başvuruda bulunanlara, başvuruda bulunulan çalışanlar için kısa çalışmadan yararlanma süreleri uzatılmıştı.

Bu kapsamda son olarak, 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi;

- Yeni bir başvuru ve uygunluk tespitine gerek olmaksızın,

- Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için,

- Aynı şartları aşmamak kaydıyla,

i- 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Kasım 2020 tarihinden itibaren,

ii- 30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için ise 2020 Kasım ayı içinde kısa çalışmanın bitim tarihinden itibaren

daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için, iki (2) ay daha uzatılmıştı.

30.06.2020 tarihinden bu güne kadar 4447 sayılı Kanun’un geçici 23. maddesi kapsamında yeni bir kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılamıyor iken, bu kez, 01.12.2020 tarih tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla işverenlerin bundan sonra, 01.12.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bu kapsamda başvuruda bulunabilmelerine imkan tanınmıştır.

Buna göre; 4447 sayılı Kanun’un geçici 23. maddesi kapsamında

- daha önce hiç kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunmamış işverenler

ile

- 30.06.2020 tarihine kadar bir kısım işçileri için başvurmuş bir kısım işçileri için başvurmamış ya da bu tarihten sonra yeni işçi almış işverenler, bunlar için de

31.12.2020 tarihine kadar yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 4447 sayılı Kanun’un geçici 23. maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneğine başvurabileceklerdir.

Aynı zamanda, bu karar kapsamında yapılan ödemeler çalışanların başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 4857 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar hükmü yerine getirilmiş sayılacak ve ödemeler hemen yapılacaktır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın açıklamasına göre, kısa çalışma başvuruları sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek ve bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacaktır. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecektir.

(Kaynak: Akif Akarca, DR.Mehmet Şafak / Dünya Gazetesi | 10.12.2020)

GÜNDEM