BASINDAN YAZILAR
İstihdama Dönüşe Prim Desteği Var - MuhasebeTR

İstihdama Dönüşe Prim Desteği Var

Koronavirüsün ekonomi ve istihdama etkisini azaltmak için 7256 sayılı Torba Kanunla önemli destekler getirildi.

Bu desteklerden birisi de İstihdama Dönüş Prim Desteği olup eski çalışanların işe dönmesine destek veriyor. Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

İstihdama Dönüş Prim Desteği, torba kanunda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destek olarak getirilmiştir. Bu destekten 01/12/2020 tarihinden itibaren, fesih yasağı süresince yararlanılacaktır.

Sigortalı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yerine başvurusunu yazılı veya sözlü yapılabilecektir. Bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

SİGORTALI YÖNÜNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Torba kanunla yapılan düzenlemeye göre;

- İş veya hizmet sözleşmelerinin 01/01/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi,

- İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,

- 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

- 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

- Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

-Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,

-Sigortalının fiilen çalıştırılması,

gerekmektedir.

İŞYERİ YÖNÜNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri yönünden İstihdama Dönüş Prim Desteğinden yararlanmaya ilişkin şartlar;

-Özel sektör işvereni olması,

-Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısını destek süresinin bitiminden itibaren destekten yararlanılan ortalama destek süresi kadar çalıştırması,

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

DESTEKLE İLGİLİ BAŞVURU

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı ayda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Bu nedenle hangi teşvikin avantajlı olduğunun dikkate alınması gerekmektedir. 

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 08.12.2020)

GÜNDEM