BASINDAN YAZILAR
Borç Yapılandırılırsa Yakalanan Araçlar İade Edilecek - MuhasebeTR

Borç Yapılandırılırsa Yakalanan Araçlar İade Edilecek

Devlete borcu olan 4 milyon kişinin, toplamı 500 milyarı aşan borçlarının yapılandırılmasına olanak sağlayan 7256 sayılı Kanun'un yayımından sonra, Uygulama Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu defa, 7256 sayılı Kanun'a ilişkin 2020/1 sayılı Uygulama İç Genelgesi de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde yayınlandı. Bugün sizlere mükelleflerin sürekli şikayet ettiği bazı önemli konulara, iç genelge ile getirilen çözümleri paylaşacağım.

NAKLİYECİNİN TIR'INI ALIRSAN, TAHSİLAT YAPAMAZSIN

Son dönemlerde, vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin gerek kendi üzerlerine, gerekse mükellef şirketler üzerlerine kayıtlı araçlara haciz işlemi uygulanmasına rağmen; bununla da yetinmeyip, bu araçlar polise yakalatılıyor ve otoparklara çekiliyordu. Satış işlemi kısa sürede gerçekleşmediği için, bu araçlar otoparklarda çürümeye terk ediliyor ve borçlular için ciddi miktarlarda otopark bedelleri birikiyordu. Bu araçları işlerinde kullanarak para kazanan nakliyeciler başta olmak üzere diğer işletmeler araçları kullanamadıkları için para kazanamıyor, borçlarını ödeyemiyor ve milli servet yok olup gidiyordu. Bu konuları köşemde 16 Kasım 2020'de “Borcunu Yapılandıranın E-haczi kalkar mı” başlıklı yazımda dile getirmiştim.

İç genelgede, kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler ile ilgili olarak, kanun hükümlerini ihlal etmedikleri sürece bu borçlara yönelik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 62'nci maddesi hükmü gereğince; mal varlığı araştırması yapılmayacağı, daha önce başlanılmış olup, sonuçlanmamış bulunan mal varlığı araştırmalarına da son verileceği açıklanmıştır.

Ayrıca borçlarını yapılandıran borçlulara, bu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, 7256 sayılı Kanun'un yayımlandığı 17/11/2020 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri de durdurulacak.

Yapılan takipler sonucunda, motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler kaldırılmamak kaydıyla; yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek.

Yine kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar nedeniyle; tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, alacaklı vergi dairesince satılabilecektir.

Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin bu talepleri, borcu karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecek. Aynı uygulama istihkak ve alacak hacizleri için de yapılacaktır.

ELEKTRONİK HACİZLERİN BİR GÜNLÜK OLDUĞU KABUL EDİLDİ

İç genelgede, doğal olarak banka hesaplarına uygulanan elektronik hacizlerin kaldırılması uygulamasından bahsedilmemiştir. Bilindiği üzere; elektronik hacizler bir gün için hüküm ifade eder o gün bankada para var ise para blokeye alınır, öbür gün elektronik hacizler kalkmış olur. Elektronik hacizlerin banka hesaplarında sürekli kalması söz konusu değildir. Vergi dairelerinin her gün elektronik haciz yaparak, ancak haczi sürekli kılmaları söz konusu olabilir. Mükelleflerin bu uygulamayı bilmemesinden faydalanmak isteyen vergi daireleri ve bankacılar karşısında, mükelleflerin uyanık olup bir günden fazla sürdürülen elektronik hacizlerle ilgili üst hiyerarşik birimlere uygulamayı yapanları şikayet etmelerini, sonuç alamazlarsa dava açmalarını öneririm.

Süresinden sonra dava açanlar yapılandırmadan faydalanacak

7256 sayılı Kanun'da, 6736 ve 7143 sayılı kanunlarda yer alan ihtilaflı dosyalarla ilgili davadan feragat durumunda, ihtilafların sona erdirilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

İç genelgede, “Vergi/ceza ihbarnamelerinin mükelleflere ne zaman tebliğ edildiği vergi dairesi kayıtlarında detaylı şekilde yer aldığından, mükelleflerin dava açma süreleri bu kayıtlar esas alınarak tespit edilecek ve bu kayıtlara göre davanın, süresinden sonra açıldığı herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilirse; bu alacaklar 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir” belirlemesi yapılmıştır.

Bu alacaklara ilişkin olarak, açılmış olan davaların vergi mahkemesi tarafından süre yönünden reddedildiği hallerde; red kararına karşı 17/11/2020 tarihinden önce ilgisine göre Danıştay'a veya bölge idare mahkemesine başvurulmuş olması durumunda da mükellefler 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilecekler. Başvuru halinde, davalardan vazgeçilmesi şarttır.

7256 sayılı Kanun'un aslında bütün ihtilaflı dosyaların sona erdirilmesine ilişkin hükümleri barındırması gerekir idi. İç genelge ile süre yönünden davası reddedilen mükelleflere, kanundan yararlanma hakkının tanımış olması olumlu bir düzenlemedir.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 07.12.2020)

GÜNDEM