BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışmadan Faydalanamayan İşveren ve Çalışanlara Müjde! - MuhasebeTR

Kısa Çalışmadan Faydalanamayan İşveren ve Çalışanlara Müjde!

Covid-19’un muhtemel etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik destek paketi ile 26 Mart'ta başlatılmıştı. İş-Kur tarafından uygulanmakta olan kısa çalışma, pandemi süresince hem işveren hem çalışanlar için hayati rol oynadı. Keza bu uygulama sayesinde işverenler, yıllarca eğitip emek verdikleri tecrübeli çalışanlarını iş yerine bağlı tutma avantajını elde etmiştir. Çalışanlar da bu dönemde en azından bir nebze de olsa geçimlerini sürdürmede rahat bir nefes alarak işlerini kaybetme korkusunu gidermiş oldu.

ÖNCEDEN FAYDALANMA ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

Mevcut uygulamada kısa çalışmadan faydalanmak için 30/6/2020 tarihinden önce bu uygulamaya başvurmuş ve faydalanmış olmak gerekmektedir.

Bu durum pandemi süresince dişini sıkmış, bütün şartları zorlayarak işçilerine maaş ödeyerek kısa çalışma yoluna gitmeyen ancak artık dayanacak gücü kalmayan işverenlerin zor durumda kalmasına sebep olmuştur.

Nitekim 01 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için, 30/6/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanması uygun görülmüştür. Böylece 30/6/2020 tarihinden önce kısa çalışmaya başvurmayan işverenler de kısa çalışma uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunabilecektir.

Kısa çalışmadan faydalanma süresi Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılabilmektedir.

KASIM AYINA İLİŞKİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

2020 Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık’ta hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacaktır.

Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

KISA ÇALIŞMADA UYGUNLUK DENETİMLERİ

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin başlama, bitiş tarihleri ya da süre veya bölüm bazında revize işlemleri müfettişlerin uygunluk incelemelerine göre yapılmaktadır. Belirtilen durumlarla ilgili tüm kayıt ve belgeler İş-Kur’un ilgili birimleri tarafından uygunluk incelemesi için müfettişlere gönderilmektedir. "Torba Yasa" ile yapılan düzenlemede bilinenin aksine müfettiş uygunluk incelemesi tamamen ortadan kalkmamıştır. Hâlen devam etmektedir.

İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi ve/veya çalışılmayan sürenin arttırılması için talepte bulunulabilmekle birlikte bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir. Ancak, çalışılmayan sürenin azaltılması veya iş yerinin tekrar faaliyete başlama durumlarının İş-Kur’a hızlı bir şekilde bildirimi yeterlidir.

Kısa çalışma uygulamasından tam süreli yani haftalık 45 saat faydalandığı hâlde sanki kısa çalışma uygulaması yokmuş gibi bu süre zarfında kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçileri iş yerinde çalıştırmaya devam eden, ya da kısa çalışmaya esas süreleri aşarak işçileri çalışmaya zorlayarak çalıştıran işverenlerden İş-Kur, yapılan kısa çalışma ödeneklerini yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edecektir. Ayrıca idari para cezasının uygulanması da söz konusu olacaktır.

Ayrıca durum hem SGK hem de ilgili vergi dairesine bildirilmektedir. Yapılan bildirime göre SGK prim tahakkuku yaparak yüklü miktarda idari para cezası uygulamaktadır.

Diğer yandan ilgili vergi dairesi de bu bildirime istinaden vergi tahakkuku yaparak yüklü miktarda idari para cezası uygulamaktadır.

              ***

“Seni iki şey anlatır; hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken sergilediğin tavır.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 02.12.2020)

GÜNDEM