BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma Başvuruları Yeniden Açıldı - MuhasebeTR

Kısa Çalışma Başvuruları Yeniden Açıldı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artmaya başlayınca, yayılım hızını kontrol altında tutmam amacıyla yeni kısıtlar gündeme geldi. Bu bağlamda önce lokanta, restoran, kafeterya gibi hizmet işlemlerinde masada verilen yeme-içme hizmetleri kaldırıldı. Söz konusu işletmeler, sadece  “al götür” ve “paket servisi” şeklinde hizmet vermeye başladı. Ardından hafta içi her gün 21:00 – 05:00 saatleri arasında, hafta sonları cuma akşamından pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma kısıtı getirildi.

Alınan önlemlerin sosyal hayatın yanı sıra ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla da 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren kısa çalışma başvuru süresi uzatıldı. Böylece, daha önce kısa çalışma talebinde bulunmamış olan işyerlerine, kısa çalışma talebinde bulunma imkanı sağlandı.

Süre uzatımına ilişkin 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunulabilecek.

Böylece pandemi nedeniyle faaliyetleri tamamen veya kısmen durdurulan işyerlerinde çalışan ancak kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) yararlanma hakkı olduğu halde işyerleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmadığı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanların mağduriyetleri bir nebze giderilmiş olacak.

KÇÖ'DEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kısa çalışma ödeneğinden, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunmasına bağlı olarak; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 450 gün prim ödemiş olanlar yararlanabilecek.

BAŞVURU NEREYE, NASIL YAPILACAK?

Başvuru, her bir işyerinin bağlı bulunduğu İŞKUR'a e-posta aracılığı ile online sistem üzerinden yapılıyor. Bu bağlamda işyerinin İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. Başvuru sırasında, işyerinde faaliyetin tamamen durdurulup durdurulmadığı ya da kısmi çalışma uygulanıp uygulanmadığının belirtildiği başvuru formunun doldurulup, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması istenen personel listesi ve salgından etkilenildiğini kanıtlayıcı belgelerin mail ekinde gönderilmesi gerekiyor.

KÇÖ MİKTARI NE KADAR?

KÇÖ, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanıyor. Çalışılan günlerin ücretini işveren, çalışılmayan günlerin ücretini İŞKUR ödüyor.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve KÇÖ miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödeniyor.

KÇÖ'nün günlük miktarı; işçinin son 12 aylık prime esas kazançlarının günlük ortalamasının yüzde 60'ı kadar. Ancak aylık kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50 fazlasını aşamıyor. Bu nedenle maaşı düşük olan işçide çok az bir kayıp yaşanırken, maaşı yüksek olan işçide ücret kaybı daha fazla oluyor.

KÇÖ almaya ne zaman başlanıyor?

Kısa çalışma başvurusu zorlayıcı sebep nedeniyle olacağından, ilk bir hafta için KÇÖ ödenmiyor. Bir haftalık sürenin ücreti işveren tarafından yarım ücret olarak ödenecek.

İŞKUR kısa çalışmanın başladığı tarihi takip eden 8. günden başlayarak en fazla 90-7= 83 günlük süre için KÇÖ ödeyecek. Ödeme işverene değil, işçiye yapılıyor.

SGK BİLDİRİMİ NASIL OLUYOR?

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için İŞKUR tarafından sadece genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor.

Faaliyetin tamamen durması halinde, çalışılan gün 0 olarak, eksik gün ise 30 olarak bildiriliyor. Eksik gün nedeni olarak “18-Kısa çalışma ödeneği” seçiliyor. Kısmi çalışma uygulanan dönemlerde de aynı mantıkla çalışılmayan günler için eksik gün bildirimi yapılıyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 02.12.2020)

GÜNDEM