BASINDAN YAZILAR
2021 Yılında Ücretliler Vergi Dilimi Yeniden Değerleme Oranı Etkisi Nasıl Olacak? - MuhasebeTR

2021 Yılında Ücretliler Vergi Dilimi Yeniden Değerleme Oranı Etkisi Nasıl Olacak?

28/11/2020 Tarihli Resmi Gazete de 31318  sayısında VUK Genel Tebliği Sıra No:521 ile birlikte;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

2020 YILI ÜCRETLİLERDE VERGİ ORANI

22.000 15%
49.000 20%
180.000 27%
600.000 35%
600.000 40%

2021 YILI OLASI VERGİ DİLİMİ ORANI

24.000 15%
53.000 20%
190.000 27%
650.000 35%
650.000 40%

Yukarıdaki miktarlara yakın 1 ay sonra %9,11 gibi yeniden değerlendirilmesi durumunda ücretliler ilk vergi diliminde yüksek olmadığı için ellerine geçecek net ücret oldukça yüksek olmayacaktır.

Bir çok çalışan Haziran ayı gelmeden %20 ila %27 vergi dilimi ile karşı karşı gelecektir.

Tabi 1 ay içinde neler değişir bilemeyiz.

(Kaynak: Vedat İlki / Ali Tezel | 30.11.2020)

GÜNDEM