BASINDAN YAZILAR
Ücretsiz İzne Çıkartılan Çalışanın Yerine Başkasının Alınması - MuhasebeTR

Ücretsiz İzne Çıkartılan Çalışanın Yerine Başkasının Alınması

Şirketim beni pandemiyi bahane ederek 2+2 ücretsiz izne çıkarttı. Ancak ben ücretsiz izinde olduğum dönemde benim yerime dışardan eleman alıp çalıştırmaya başladı. Bu eleman benimle aynı pozisyonda ve benim yaptığım işi yapmakta. Ben bu durumu kötü niyet olarak değerlendiriyorum. Durumu yargıya taşırsam eğer kazanma ihtimali olur mu? Ufuk Gönültaş

Ücretsiz izin düzenlemesi, işverene ücretsiz izne çıkartacağı işçiyi belirleme konusunda bir sınırlama getirmemekle birlikte, işverenin çalışanlarını koruma ve gözetme, eşit davranma yükümlülüğü var. Bu bağlamda, aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlardan bir kısmı normal çalışmaya devam ederken, bir kısmı sürekli ücretsiz izne çıkarılıyorsa ya da ücretsiz izne çıkartılan çalışanın yerine bir başkası işe alınıyorsa, bu durum hem eşit davranma ilkesine aykırılık, hem de kötü niyetli davranış olarak değerlendirilebilir.

İşverenin sizi ücretsiz izne çıkarıp yerinize yeni eleman alması, sizinle çalışmaya devam etmeyi düşünmediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de öncelikle işvereninizin hakkınızda ne düşündüğünü öğrenip ona göre pozisyon alabilirsiniz. Olumsuz bir durumda fesihten önce, ayrımcılığın giderilmesi için işverene yazılı olarak ihtarda bulunup, ihtara rağmen ayrımcılığın giderilmemesi durumunda iş sözleşmesini sona erdirip, kıdem tazminatı talep edilebilirsiniz.

Ancak iş sözleşmesinin çekilecek ihtarname ile feshi, fesihle birlikte kıdem tazminatının da ödeneceği anlamına gelmiyor. İşveren, feshin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatını ödemeyebilecek, büyük ihtimalle de ödemeyecektir. Bu durumda öncelikle arabulucuya başvurmanız gerektiğini, arabuluculuk görüşmesinden sonuç alamamanız halinde yargıya başvurabileceğinizi bilmenizde yarar var.

Eşim işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?

 

Eşim 3 Mart 1981 doğumlu. İlk sigorta başlangıç tarihi (staj sigortası) 15 Eylül 1997. e-Devlet üzerinde işe ilk giriş tarihi 15 Eylül 1997 gözüküyor. Daha sonra 30 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olarak işe başlıyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 5500 prim günü var ve çalışmaya devam ediyor. Eşim işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Merih Türkarslan

Staj döneminde uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Bu nedenle de eşinizin emekliliği açısından sigorta başlangıcı 30 Ocak 2000 tarihi kabul edilir.

Buna göre, 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini ya da 7000 prim gününü tamamladığında emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olur ve SGK'dan alacağı “kıdem tazminatı yazısı”nı işverene ibraz ederek işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır.

Bunun dışında, İş Kanunun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır.

Yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamadan ya da haklı bir neden olmadan işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Sağ kalan eşe boşandığı eşinden aylık bağlanır mı?

Resmi olarak eşimle ayrıyım. Vefat etmiş olsam, eşim benim emekli maaşımı alabilir mi? Alması için yapmam gereken bir işlem var mı? Hakan Yıldırım

Ölüm (dul) aylığı, evlilik birliği devam ederken vefat eden sigortalının sağ kalan eşine bağlanıyor. Allah geçinden versin, vefat ederseniz boşandığınız eşiniz sizden dul aylığı alamaz. Aylık alabilmesi için eşinizle yeniden evlenmeniz gerekiyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 30.11.2020)

GÜNDEM