BASINDAN YAZILAR
Prim Borcu Nedeniyle Sigortalılığı Silinenler Yeniden Bu Hizmetleri Kazanabilir! - MuhasebeTR

Prim Borcu Nedeniyle Sigortalılığı Silinenler Yeniden Bu Hizmetleri Kazanabilir!

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 31.10.2020 tarihi itibarıyla mevcut prim borcu bulunup da bu prim borcunu ödemeyen Bağ-Kur  (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanların borçlu oldukları döneme ait sigortalılıkları durdurulup silinecektir. Okuyucularımız silinen bu sigortalılıkların daha sonra ödeme yapılması hâlinde yeniden kazanıp kazanamayacaklarını sormaktadır. Tüm okuyucularımıza toplu cevap olmak üzere bu yazımızı kaleme aldık.

Silinen sigortalılık sürelerinin yeniden kazanılması

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından SGK’nın önceden hazırlamış olduğu başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları hâlinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. 

İhya edilecek süreler belirlenirken durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ödenecek primlerin hesabı

İhya edilecek sürelere ait ödenecek ihya prim tutarı; Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle, hesaplanacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu kapsamda ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hâle gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu şekilde hesaplanacaktır.

İhya talebi geçersiz olanlar

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması hâlinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ancak tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması hâlinde ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir.

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi hâlinde ihya talebi geçerli sayılacaktır.

Diğer taraftan tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması hâlinde, ihya talebi iptal edilerek değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. Sigortalının başkaca bir prim borcu bulunmaması hâlinde artan tutar sigortalıya faizsiz olarak iade edilecektir.

İhya talebinden vazgeçilmesi

Sigortalılığı durdurulanların, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin ihya talebinde bulunup öngörülen süre içerisinde ihya tutarının tamamını ödeyerek ihyası geçerli olan sigortalıların, daha sonradan sigortalı ve hak sahiplerinin bu taleplerinden vazgeçmek istemeleri hâlinde taleplerinin mümkün olmadığı kendilerine bildirilecektir.

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesi işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

“Onurlu bir insan, susuzluğunu giderdiği kuyuya taş atmaz.” Amin Maaluf

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 28.11.2020)

GÜNDEM