BASINDAN YAZILAR
SGK Borç Yapılandırmasının Avantajları - MuhasebeTR

SGK Borç Yapılandırmasının Avantajları

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SGK, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile primlerini kendi ödeyenlerin e-Devlet üzerinden, borçlarını yapılandırmasının önünü açtı.

SGK borçları ve SGK’nın ilgili kanunlar gereğince takip ettiği hemen hemen diğer tüm borçların teminat ödenmeden avantajlı olarak yapılandırması mümkün bulunmaktadır.

YAPILANDIRILACAK BORÇLAR

2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş SSK ve Bağ-Kur sigorta primleri, Emekli Sandığı Kesenekleri, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, genel sağlık sigortası primleri ile işsizlik sigorta primlerinin yanı sıra;

 • 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
  Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar,
 • Torba Kanun’un yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6. maddeleri ile 2925 sayılı (süreksiz tarım sigortalıları) Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ile
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre taksitlendirilen alacaklar,

Yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VAR

Torba Yasa’da genel olarak SGK borçlarının yapılandırılması için 31.12.2020 tarihine kadar başvuru süresinin verildiği, bazı borçlar için ise daha uzun sürelerin verildiği görülmektedir. Buna göre;

 • İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkezi’ne 
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,
 • Primlerini kendi ödeyenlerce, e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-Sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkezi’ne 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

17 Kasım’da yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” veya daha çok bilinen adı ile ‘Torba Kanun’un SGK borçlarının yapılandırmasında çok sayıda avantajı uhdesinde bulundurduğu görülecektir. Özelikle borçları nedeniyle çok sayıda SGK teşvik ve desteklerden mahrum kalan, hacizli olan işverenler için âdeta can simidi gibidir. Buna göre borçlarını yapılandıranlar aşağıdaki avantajlara sahip olabilir.

 • Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, 17.11.2020 tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 • Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
 • Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
 • Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
 • Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi hâlinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
 • Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler hâlinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.
 • İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
 • Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.
 • Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

               ***

“Mutluluğun sırrı; daha çok aramakta değil, daha az olanın tadını çıkarmakta saklıdır.” Socrates

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 23.11.2020)

GÜNDEM