BASINDAN YAZILAR
Müjde! Büyük Bağ-Kur Affı, Kendiliğinden Durdurulacak... - MuhasebeTR

Müjde! Büyük Bağ-Kur Affı, Kendiliğinden Durdurulacak...

Kamuoyunda başta SGK ve Maliye borçları olmak üzere kamu alacaklarını yapılandıran kanun olarak bilinen "Torba Kanun"da, sadece borç affı ve yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor, bu kanun ile birlikte aynı zamanda başta Bağ-Kur’lular olmak üzere diğer sigortalılar ve işverenlere yönelik önemli düzenlemeler de içermektedir. Torba Kanun, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında TBMM’de kabul edilmesinin ardından nihayet 17.11.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunda özellikle Bağ-Kur’lulara yönelik düzenlemeler dikkati çekmektedir.

Torba Kanun’la kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi öngörülmektedir...

FAYDALANABİLECEK OLAN KİŞİLER

31.10.2020 tarihi itibarıyla mevcut prim borcu bulunup da bu prim borcunun durdurularak kurtulmak isteyen aşağıda sayılan sigortalılar faydalanabilecektir.

  • Mülga Bağ-Kur (1479) ve mülga Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
  • Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
  •  SGK (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),
  • Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları hâlde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
  • SGK’ya olan borçları (5510/91. maddesine göre) ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar ile
  • Prim borçlarını Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar.

 Bu uygulama kapsamında sayılacaktır.

   BORÇ DURDURULARAK SİLİNECEK

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2. ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla; prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.

  • İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla,
  • Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla,

durdurulacaktır. 

BORCUN DERHÂL SİLİNMESİ

Kapsamdaki sigortalıların talepte bulunmaları hâlinde iki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin Bağ-Kur borçlarını hemen durdurmaları da mümkün bulunmaktadır. Torba Kanun’da öngörülen 2 aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden 31.01.2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalılarca e-Devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecektir.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi hâlinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

             ***

“Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.” Albert Einstein

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 21.11.2020)

GÜNDEM