BASINDAN YAZILAR
Torba Yasa da İş Bulan İşçiye Primini Ödeme Müjdesi Mi Var! - MuhasebeTR

Torba Yasa da İş Bulan İşçiye Primini Ödeme Müjdesi Mi Var!

4447 Sayılı Kanuna EK Madde ile ilginç bir düzenleme hayata geçirilmesi için düğmeye basılacak,fakat çalışma hayatında yer bulur mu? bu sorunun cevabını da ilerleyen günlerde yada uygulama da göreceğiz.

MADDE 5- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7- İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu Kanun kapsamında işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az on iki ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için Kurumca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

İşçi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olsun,işten ayrıldıktan 90 gün içerisinde(90gün dahil ) kamu işyeri değil,özel sektör işyerinde  işe girecek 12 ay yada üstünde kesintisiz çalışacaktır(tabi kesintisiz denilirse bir işyeri mi yoksa ay kaybı olmadan birden fazla işyeri mi),çalışan işçi İş Kur talepte bulunması halinde 4-a(SSK) statüsünde diyelim 3 ay kadar işsizlikten ödenek almış ise İş Kur tarafından o döneme ait SGK alt sınırdan işveren hissesi %20 ödenecektir.Bu para da İşsizlik Fonundan ödenecektir.İşçi için bu hak bir defa geçerli olacaktır.

Bu uygulamadan isteğe bağlı işsizlik ödeneği ödeyenler yanında EK9 statüsünde uygulama sahası olabilir.

Adına işe dönüş teşviki deniliyor,hedeflenen kişi sayısı 200 Bin,fona maliyeti 190 milyon lira kafamızdaki soru işareti ne kadarı gerçekleşir,aklımıza Göl maya tutar mı!

(Kaynak: Vedat İlki / Ali Tezel | 17.11.2020)

GÜNDEM