BASINDAN YAZILAR
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlere Ait Veri Bildirimin Yapılması - MuhasebeTR

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlere Ait Veri Bildirimin Yapılması

Sirküler No: 2992

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD dolar döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir.

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede firmaların (1 inci dönem Ocak, Şubat, Mart) 31 Mart 2020 tarihi itibariyle döviz pozisyonunu etkileyen işlemler için Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bildiriminin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5/2 maddesi uyarınca, bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış durum tablosunun bulunmaması durumunda vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacağı belirlenmiştir.

Sistem kapsamına giren firmaların Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri, www.tcmbveri.gov.tr adresine bildirmeleri gerektiğini hatırlatmak, bildirimi göndermeden önce denetçinize kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

Bildirimin kayıtlara dayalı olmaması, eksik ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde Cumhuriyet Baş Savcılığına sevk edilerek idari para cezası isteneceğini önemle belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 22.05.2020)

GÜNDEM