BASINDAN YAZILAR
SGK, Boşandığı Kocasıyla Yaşayan Kadının Yetim Aylığını İptal Etti - MuhasebeTR

SGK, Boşandığı Kocasıyla Yaşayan Kadının Yetim Aylığını İptal Etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),boşandığı kocası 1.5 yıl başka kadınla evli kaldığı halde sonradan kocasıyla birlikte yaşadığı iddia edilen kadına babasından bağlanan yetim aylığını iptal etti. Ödenmiş aylıkları da geri istedi. Yargıtay, eski kocasıyla birlikte yaşadığı tespit edilen kadının emekli aylığının iptal edilmesini ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra aldığı yetim aylığını da iade etmesini kararlaştırdı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi.

Kanuna göre, bir işte çalışmayan ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı olmayan bekar veya evli olup da boşanan kadınlara, ölen sigortalı anne babalarından dolayı yetim aylığı bağlanıyor. Bu haktan yararlanabilmek için zaman zaman suistimaller görülebiliyor. Resmi olarak boşanıp kocasıyla birlikte yaşayan kadınlar, ölünceye kadar yetim aylığı alabiliyor. 2008 yılında yapılan yasa değişikliği uyarınca, muvazaalı boşanıp yetim aylığı bağlatan kadınların ayrıldıkları eşleriyle fiilen birlikte yaşadıkları tespit edilirse aylıkları iptal edilip, ödenen paralar da geri isteniyor. Yargıtay'ın bu konuda verdiği son kararda ise aldatma gerekçesiyle boşandığı kocası bir süre başka bir kadınla resmi nikahlı olarak yaşadığı halde, yıllar sonra eski kocasıyla fiilen birlikte yaşamaya başladıkları iddia edilen kadının yetim aylığı iptal edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda (2016/922 E., 2019/1188 K.) görüşülen dosyaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),2011 yılında bir ihbar üzerine yapılan denetimde, 2000 yılında boşandığı kocasıyla aynı evde yaşadığı iddia edilen kadına babasından bağlanan ölüm aylığını iptal ederek, ödenmiş ölüm aylıklarının iadesini istedi. Kadın mahkemede yaptığı savunmada, kocasının 2000 yılında kendisini aldatması üzerine boşandığını ve iki çocuğuyla birlikte yaşamaya başladığını, boşandığı eşinin ise başka bir kadınla evlendiğini ve yıllarca çocukları için ödemesi gereken nafakayı ödemediğini, daha sonra bir ev satın alarak nafakaya karşılık çocukları ile bu evde oturmasını istediğini, evde çocukları ile birlikte yaşadığını, boşandığı eski kocasının da zaman zaman çocuklarını görmek için eve geldiğini söyledi. Babasından yetim aylığı almak amacıyla boşanmanın söz konusu olmadığı gibi boşandığı eşiyle de karı koca hayatı yaşamak maksadıyla tekrar bir araya gelmediğini belirtti. Yapılan araştırmada, kocanın başka bir kadınla 2001-2002 yıllarında 1.5 yıl evli kaldığı belirlendi. Yerel mahkeme, kadının savunmasını yeterli bularak ölüm aylığının yeniden bağlanmasını ve kesilen döneme ait paranın faiziyle ödenmesini kararlaştırdı.

İMZALADIĞI TUTANAK YAKTI

SGK avukatının itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK kontrol memuru tarafından yapılan araştırmalar sonucu boşanmış olduğu eşi ile fiilen birlikte yaşadığı belirtilen kadının savunmasını inandırıcı bulmadı. 10. Daire’nin kararında, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca düzenlenen ve tarafların ihtirazı kayıt koymaksızın imzaladığı tutanakların, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olduğu, aksinin ancak yazılı delil ile kanıtlanabileceği belirtildi. SGK kontrol memurlarınca tutulan tutanakta apartman yönetici yardımcısı ve apartman görevlisinin beyanında yetim aylığı almakta olan kadının boşandığı eşi ile birlikte aynı adreste yaşadıkları, muhtarlıkta aynı adrese sahip oldukları, apartman aidat listesinde eski kocasının isminin yazılı olduğu ve aidatların onun tarafından ödendiği belirtilerek, yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.

KOMŞULARIN İFADESİ KURTARMADI

Yerel mahkemede yeniden yapılan duruşmada, apartman yöneticisi ve komşuları kadının lehine tanıklık ettiler. Eski kocasıyla birlikte yaşamadığını, kocasının zaman zaman gelip gittiğini belirttiler. Yerel mahkeme, tanık ifadelerini dikkate alarak önceki kararında direndi.

Dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Genel Kurul, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin kararını isabetli buldu.

Genel Kurul kararında, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşayan kadınlara bağlanan ölüm aylığının kesilmesi hususunun ilk defa 2008 yılında yasaya girdiği vurgulanarak, eski eşle fiili yaşama hali daha önce başlamış olsa bile, iptal edilen ölüm aylığına ilişkin, yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önceye ait borç çıkartılamayacağı belirtildi.

Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında bazı üyeler, boşanma davasının, eşini aldattığı iddia edilen kadın tarafından açılması, çocukların velayetinin anneye verilip nafaka bağlanması, eski kocanın daha sonra bir başkası ile 1.5 yıl evli kalmış olması gözetildiğinde eşi başka bir kadınla evlenen birinin salt ölüm aylığı almak için eşinden boşandığını kabul etmenin doğru bir yaklaşım olmayacağını savundu. Ancak, bu görüş çoğunluk tarafından benimsenmedi.

(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 22.05.2020)

GÜNDEM