BASINDAN YAZILAR
Hizmet Dökümündeki Harfler - MuhasebeTR

Hizmet Dökümündeki Harfler

■ Emekliliğime az bir süre kaldı. Son bir hesap yapılsın diye hizmet dökümüme tekrar baktığımda 5 yıl önce sigortalı olduğum işyerinin bildirdiği hizmetlerin karşısında Ş harfi var. Bu ne demek? Emekliliğime engel olacak bir durum olmasından endişe ediyorum. R. KAYA
SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımlar S (sahte işyeri), Ş (şüpheli işyeri) ve K (kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Hizmet dökümünde gördüğünüz Ş harfi, sizi sigortalı bildiren işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve işyeri hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına gelir.
Bir işyerine Ş-Şüpheli kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılır.
Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar işyerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu, 'S' (sahte işyeri) olarak değiştirilir ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılır ve bu işyerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.
Denetimin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
Ancak denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.
Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıkları SGK geri ister.
Dolayısıyla hizmet dökümünde Ş harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, bir başka deyişle bu işyerinde gerçekten çalıştıysanız endişe edilecek bir durum yoktur.

Ne zaman emekli olurum?
■ 1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. Ne zaman emekli olurum? 5...181067 Nolu SMS

İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Temmuz 2020 tarihinde 25 yıl şartınız, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 21.05.2020)

GÜNDEM