BASINDAN YAZILAR
İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İade Uygulamasına İlişkin Hatırlatma - MuhasebeTR

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İade Uygulamasına İlişkin Hatırlatma

Sirküler No: 2986

Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir.

1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve altı aylık dönemler itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

a)- 2019 yılına ait birinci dönem 01.01.2019-30.06.2019 olup, iade talep edilmesi 01.07.2019 ile 30.06.2020 tarihinde diğer bir ifade ile Temmuz/2019 döneminden itibaren en geç Mayıs/2020 dönemi KDV beyannamesinde beyan edilerek talep edilmesi gerekmektedir.

b)- 2019 yılına ait ikinci dönem ise 01.07.2019-31.12.2019 olup iade talep edilmesi 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerinde iade talep edilecek dönemler ise Ocak-Kasım/2020 dönemlerine ait KDV beyannamelerinde talep edilmesi gerekmektedir.

2)-50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve yıl sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde diğer bir anlatımla Ocak-Kasım/2020 dönemlerinde KDV beyannamelerinde beyan edilerek talep edilmesi gerekir.

Diğer taraftan,29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verilmiştir.

Firma menfaatleri göz önüne alındığında son ayları beklemeksizin KDV iadesinin talep edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 15.05.2020)

GÜNDEM