BASINDAN YAZILAR
Bir Türk Mucizesi: Genel Sağlık Sigortası - MuhasebeTR

Bir Türk Mucizesi: Genel Sağlık Sigortası

Tüm dünyayı saran ve bugüne kadar görmediğimiz durumlarla bizleri karşı karşıya bırakan Kovid-19 salgını, sağlığa erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlattı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlıkçıların gayretleri sayesinde bu salgını inşallah en kısa sürede atlatacağız.
Dünyada başka bir örneği olmayan ve dünya literatürde TÜRK MUCİZESİ olarak adlandırılan GENEL SAĞLIK SİGORTASI sisteminin de ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük.
2012 yılında uygulaması başlayan ve ülkemiz nüfusun tamamını kapsama alanı içine alan genel sağlık sigortası sistemi ile Kovid 19 teşhisi alan vatandaşlarımız ücretsiz tedavi edildi.

GSS NEDİR?
Genel Sağlık Sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için 2012 yılından beri Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanmaktadır.
GSS ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, hastalık riskine karşı, bütün fertlerin sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin şekilde faydalanması sağlanmıştır.

KİMLER GSS'Lİ SAYILIYOR?
Kapsam dışı olarak adlandırılan banka ve özel sandık mensupları, hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye'de ikamet eden herkes GSS kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği alan herkes GSS kapsamındadır. Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan yani işsiz kişiler de GSS kapsamındadır.

NASIL GSS'Lİ OLUNUR?
Zorunlu sigortalılık statü olarak çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve SGK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hiçbir şey yapmalarına gerek kalmaksızın GSS kapsamında yer almaktadırlar.

GSS PRİMİ NE KADAR?
2016 yılında yapılan düzenleme ile GSS primi tek kaleme indirilmiş ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü olarak belirlenmiştir.
Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88,29 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Hane içi kişi başına düşen gelirlerinin brüt asgari ücretin 1/3 az olan kişiler ise hiç prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

GENÇLERİN SAĞLIK HAKKI
Ülkemizde 18 yaşına kadar olan kişiler, anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadırlar.
Bunların dışında lise mezunu gençlerimize 20, üniversite mezunu gençlerimize 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın primi devlet tarafından karşılanmak üzere GSS'li olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.
Sosyal güvence içinde kalın...

(Kaynak: Ekrem Gülcemal / Yeni Asır | 13.05.2020)

GÜNDEM